Schrif­te­lijke vragen Glyfosaat


Indiendatum: 1 jun. 2020

Toelichting

Naar aanleiding van het bericht dat de Provincie Noord-Holland een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtcontracten heeft opgenomen stellen wij u de volgeden vragen:

1. Heeft de provincie Zuid-Holland een dergelijke bepaling in de door haar uitgegeven pachtcontracten?

2. Zijn er aanwijzingen dat pachters van provinciegrond glyfosaat gebruiken, respectievelijk kunt u uitsluiten dat pachters van provinciegrond glyfosaat gebruiken?

3. Bent u van zins om het voorbeeld van Noord-Holland te volgen en gebruik van glyfosaat op provinciegrond te verbieden?

a. Zo ja, per wanneer kan dit zijn ingevoerd? Zo nee, waarom niet?

Willem Minderhout (PvdA)
Sinan Ă–zkaya (GroenLinks)
Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: 1 jun. 2020
Antwoorddatum: 30 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen veiligheid volksgezondheid n.a.v. werkzaamheden slachterijen in Zuid-Holland

Lees verder

Aanvullende technische vraag n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen over het faunabeheerplan Meeuwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer