Schrif­te­lijke vragen veiligheid volks­ge­zondheid n.a.v. werk­zaam­heden slach­te­rijen in Zuid-Holland


Indiendatum: 26 mei 2020

Vragen

1) Kent u de berichten ‘Alle medewerkers slachterij Groenlo gedwongen twee weken in thuisquarantaine’[1], ‘Alle medewerkers slachthuis Helmond getest op coronavirus’[2] en ‘Slachterijen staan op scherp na virusuitbraak Vion’[3] ?

2) Hoeveel slachterijen zijn er in Zuid-Holland en waar bevinden deze zich?

3) Worden deze slachthuizen meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland m.b.t. de coronacrisis? Zo ja, kunt u aangeven hoe de risico’s zijn gewogen en ingeschat (zijn slachterijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting)? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog gebeuren?

4) Kunt u aangeven welke maatregelen zijn genomen in deze slachthuizen?

5) Hoe schat u het besmettingsgevaar van de werkzaamheden in de slachterijen in voor andere inwoners van Zuid-Holland?

6) Bent u bereid om de betreffende veiligheidsregio’s een aanwijzing te geven op grond van art. 42 lid 1 Wet Veiligheidsregio’s om de slachthuizen te sluiten, dan wel extra maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/
[2] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/
[3] https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/

Indiendatum: 26 mei 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen Glyfosaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer