Schrif­te­lijke vragen veiligheid volks­ge­zondheid n.a.v. coro­na­be­smet­tingen door nert­sen­be­drijven in Zuid-Holland


Indiendatum: 1 jun. 2020

Toelichting

Nederland heeft de dubieuze eer om als eerste land ter wereld een uitbraak van het coronavirus te hebben in de veehouderij. Inmiddels zijn al op meerdere bedrijven nertsen aangetroffen die zijn besmet en soms al overleden aan het coronavirus. Daarbij komt nog het feit dat het virus van nertsen op mensen overdraagbaar blijkt te zijn.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

Kent u de berichten ‘Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant,[1], ‘Tweede coronabesmetting door nerts; dierenartsen en fokkers ongerust’[2], ‘Landelijk verbod op vervoer van nertsen en bezoeken aan stallen’,[3] ‘Coronavirus aangetroffen bij nog eens drie Nederlandse Nertsenbedrijven[4]?

Hoeveel nertsenfokkerijen zijn er in Zuid-Holland en waar bevinden deze zich?

Worden deze nertsenfokkerijen meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland m.b.t. de coronacrisis? Zo ja, kunt u aangeven hoe de risico’s zijn gewogen en ingeschat (zijn nertsenfokkerijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting)? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog gebeuren?

Kunt u aangeven welke maatregelen zijn genomen in en om deze nertsenfokkerijen?

Hoe schat u het besmettingsgevaar van de werkzaamheden in de nertsenfokkerijen in voor andere inwoners van Zuid-Holland?

Bent u bereid om de betreffende veiligheidsregio’s een aanwijzing te geven op grond van art. 42 lid 1 Wet Veiligheidsregio’s om extra maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om zoönosen in het vervolg onderdeel uit te laten maken van het Zuid-Hollandse veiligheids- en gezondheidsbeleid en zo ja, wanneer kunnen PS dit beleid ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://nos.nl/artikel/2331784-coronavirus-vastgesteld-bij-nertsenfokkerijen-in-noord-brabant.html

[2] https://nos.nl/artikel/2335011-tweede-coronabesmetting-door-nerts-dierenartsen-en-fokkers-ongerust.html

[3] https://wwwnu.nl/coronavirus/6054365/landelijk-verbod-op-vervoer-van-nertsen-en-bezoeken-aan-stallen.html?redirect=1

[4] https://www.nu.nl/algemeen/6055123/coronavirus-aangetroffen-bij-nog-eens-drie-nederlandse-nertsenbedrijven.html

Indiendatum: 1 jun. 2020
Antwoorddatum: 30 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Aanvullende technische vraag n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen over het faunabeheerplan Meeuwen

Lees verder

Technische vragen Kadernota, Voorjaarsnota en Bijlagenboek 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer