Beant­woording tech­nische vraag afschot damherten Hoeksche Waard


Indiendatum: 19 feb. 2021

Sinds 16 december is de beschikking 'Afschot damherten Hoeksche Waard tot nul' definitief gemaakt.
Partij voor de Dieren heeft de volgende vraag:

Hoeveel en wanneer precies zijn damherten sinds de definitieve beschikking in de Hoeksche Waard doodgeschoten?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 19 feb. 2021
Antwoorddatum: 2 mrt. 2021

Op 16 december 2020 is de definitieve beschikking gepubliceerd; vanaf dat moment is er uitvoering gegeven aan de opdracht. Ruim een maand na de definitieve beschikking is een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank Den Haag. Op 17 februari is de uitvoering van de opdracht opgeschort.

Hieronder is de volledige tijdlijn weergegeven van de procedures rondom de beschikking ‘’opdracht damherten Hoeksche Waard’’. Ook is een tabel bijgevoegd met de registratie van de uitvoering.

- Van 12 september 2020 tot en met 23 oktober 2020 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen;

- Op 21 oktober 2020 zijn er zienswijze binnen gekomen van stichting Fauna4Life en stichting Animal Rights op ontwerpbeschikking;

- 16 december 2020 is beschikking definitief gemaakt met in de bijlage een reactie op de zienswijze;

- 22 december 2020 WBE geeft uitvoering aan de opdracht;

- 22 januari 2021 verzoek om een voorlopige voorziening stichting Fauna4Life en stichting Animal Rights;

- 16 februari 2021 zitting verzoek om een voorlopige voorziening;

- 17 februari 2021 verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen;

- 17 februari 2021 uitvoering van de opdracht gestaakt.

datum soortnaam aantal Levensfase/ geslacht

22-dec-20 Damhert 1 Kalf (♂)

22-dec-20 Damhert 1 Hert

21-jan-21 Damhert 1 Spitser (♂)

26-jan-21 Damhert 1 Hinde

29-jan-21 Damhert 1 Hinde

29-jan-21 Damhert 1 Kalf (♀)

2-feb-21 Damhert 1 Kalf (♂)

2-feb-21 Damhert 1 Hinde

4-feb-21 Damhert 1 Kalf (♂)

9-feb-21 Damhert 1 Hinde

9-feb-21 Damhert 1 Hinde

Totaal 11

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitsterven soorten zoetwatervissen

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen uitvoering Kierbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer