Schrif­te­lijke vragen uitsterven soorten zoet­wa­ter­vissen


Indiendatum: 26 feb. 2021

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Eén op de drie zoetwatervissen met uitsterven bedreigd’?[1]
2) Hoeveel soorten zoetwatervissen zijn er in Zuid-Holland en welke van deze zoetwatervissen worden (mogelijk) met uitsterven bedreigd?
3) Welke gevolgen heeft dit voor de biodiversiteit en de ecosystemen in Zuid-Holland?
4) Hoe beoordeelt u de ernst van deze situatie?
5) Welke extra maatregelen gaat u (in samenwerking met de waterschappen) treffen om het uitsterven van zoetwatervissen in onze provincie te voorkomen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.duurzaamnieuws.nl/een-op-drie-zoetwatervissen-is-met-uitsterven-bedreigd/

Indiendatum: 26 feb. 2021
Antwoorddatum: 23 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.