Rondvraag 1 november 2017 Commissie Duurzame Ontwik­keling over 75% afname insec­ten­stand


Indiendatum: okt. 2017

1) Kennen GS de berichten dat de insectenstand met 75 procent is afgenomen in Duitsland en zeer waarschijnlijk ook in Nederland?

http://blikopnieuws.nl/nieuws/257776/voedselketen-in-gevaar-door-massale-afname-insecten.html

[1] https://www.trouw.nl/groen/-insecten-zijn-aan-het-verdwijnen-~a7c51c26/

[1] https://joop.bnnvara.nl/nieuws/grootste-dierenmoord-aller-tijden

[1] https://www.trouw.nl/groen/het-is-onbegrijpelijk-dat-beruchte-insecticiden-nog-niet-verboden-zijn~aa78c24a/

2) Zijn GS bereid om in IPO verband en met het Rijk op zeer korte termijn deze ecologische crisis te bespreken? Zo nee, waarom niet?
3) Welke gevolgen heeft dit naar uw mening voor de voedselproductie, de economie en de biodiversiteit?
4) Bent u bereid om de insectenstand in Zuid-Holland te laten monitoren? Zo nee, waarom niet?
5) Bent u bereid een plan van aanpak met concrete maatregelen te treffen om deze zeer ernstige situatie een halt toe te roepen en om de insectennstand weer te laten toenemen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 6 dec. 2017

Gedeputeerde WEBER gaat niet op alle vragen afzonderlijk in maar antwoordt in het algemeen. Het college deelt de zorg die is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek dat in Duitsland gedaan is, maar het onderzoek laat ook zien dat er nog heel veel onbekend is en dat er meer onderzoek nodig is. De gedeputeerde zal zich in IPO-verband inzetten voor meer onderzoek. Zuid-Holland besteedt al veel aandacht aan insecten met de bijen als icoonsoort. Het probleem is niet alleen het teruglopen van de diversiteit maar vooral dat het om een enorme massa gaat. Dat is ook een potentieel economisch probleem. Het college is bereid om te kijken of het mogelijk is binnen het bestaande monitoringssysteem de meetsystemen geschikt te maken. De gedeputeerde heeft nog geen definitieve antwoorden maar het college zal er zeker aandacht aan besteden. Een plan van aanpak kan pas gemaakt worden nadat er meer onderzoek is gedaan.

Mevrouw VAN VIEGEN weet dat diverse wetenschappelijk onderzoeken aangeven dat het probleem veroorzaakt wordt door het gebruik van insecticiden in de landbouw. Zij denkt dat het verminderen daarvan al een stap in de goede richting zou zijn. Bovendien hebben als gevolg van het dalende aantal insecten ook de vogels te lijden. Daarom vindt zij dat het probleem in samenhang met de hele natuurketen bekeken moet worden. Het kan uiteindelijk desastreuze gevolgen hebben voor de economie. Spreekster vraagt de gedeputeerde om de Staten op de hoogte te houden.

De VOORZITTER gaat ervan uit dat de gedeputeerde de Staten vanzelfsprekend op de hoogte houdt. Het is niet de bedoeling dat er nu een inhoudelijke discussie gevoerd wordt. Zij geeft tot slot mevrouw Sahin het woord voor een laatste aanvullende vraag.

Mevrouw SAHIN stelt voor aan de gedeputeerde en de commissie om Marcel Dikken, hoogleraar entomologie aan de Wageningen Universiteit, uit te nodigen een presentatie te geven over het onderzoek.

Gedeputeerde WEBER vindt dat het vooral aan Provinciale Staten is om te bepalen of zij zich op dat punt willen laten voorlichten.

De VOORZITTER neemt aan dat het handig is om een presentatie te koppelen aan nadere berichten van de gedeputeerde over zijn inzet in IPO-verband.

De heer VAN DIEREN vindt inderdaad dat die informatie alleen nuttig is als de Staten er iets mee kunnen doen.

De VOORZITTER concludeert dat de Staten positief tegenover een dergelijke sessie staan, mits die gekoppeld kan worden aan nadere informatie vanuit Gedeputeerde Staten.

Mevrouw VAN VIEGEN vraagt of de voorzitter een terugkoppeling van de gedeputeerde als toezegging kan noteren.

De VOORZITTER doet dat niet omdat de lijst met toezeggingen dan enorm lang zou worden. De gedeputeerde heeft toegezegd de commissie op de hoogte te houden, maar de voorzitter vindt dat geen toezegging die apart genoteerd moet worden.

Mevrouw VAN VIEGEN vraagt of de gedeputeerde kan aangeven wanneer hij erop terug zal komen.

Gedeputeerde WEBER zal het direct aankaarten bij het IPO om het op de agenda te zetten van de BAC Vitaal Platteland. Welke acties daaruit voortvloeien, hangt af van de reacties van zijn collega’s.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ontheffingen helikoptervluchten

Lees verder

Schriftelijke vragen energievoorziening warmterotonde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer