Schrif­te­lijke vragen ener­gie­voor­ziening warm­tero­tonde


Indiendatum: okt. 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 22 oktober 2017

Onderwerp : Schriftelijke vragen energievoorziening warmterotonde

_______________________________________________________________

Vragen

1) Van welke vormen van energievoorziening wordt nu precies gebruik gemaakt bij de geplande warmterotonde en in welke verhoudingen?

2) Op welke manier is Shell hierbij precies betrokken?

3) Hoeveel procent van de energievoorziening zal bestaan uit restafval dat wordt verbrand?

4) Is het juist dat Warmtebedrijf Rotterdam nog een contract met de AVR tot 2041 en dat er tot die tijd gebruik gemaakt moet worden van de verbranding van restafval voor de energievoorziening van de warmterotonde?

5) Is het juist dat er hiervoor afval wordt geïmporteerd uit het buitenland, waaronder Italië en Groot-Brittannië? Zo ja, om welke hoeveelheden gaat het dan jaarlijks en uit welke landen?

6) Is het juist dat de Italiaanse maffia veel geld verdient aan de verkoop van afval uit Italië aan Nederland? Zo ja, hebt u een indicatie hoeveel geld hierin omgaat?

7) Welk beleid wordt door de provincie gevoerd m.b.t. handel in afval vanuit het buitenland dat wordt gebruikt voor de warmterotonde?

8) Bent u met ons van mening dat het niet wenselijk is dat afval uit het buitenland naar Nederland wordt gehaald en hier wordt verbrand onder de noemer ‘duurzaamheid’?

9) Kent u het artikel ‘De nadelen van afvalverbranding’?[1]

10) Deelt u de conclusie dat afvalverbranding als energievoorziening niet duurzaam is en dat er juist moet worden ingezet op minder afval? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://duurzaam-sparen.blogspot.nl/2011/06/de-nadelen-van-afvalverbranding.html

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 14 nov. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Rondvraag 1 november 2017 Commissie Duurzame Ontwikkeling over 75% afname insectenstand

Lees verder

Schriftelijke vragen handhaving illegale jachthutten Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer