Schrif­te­lijke vragen hand­having illegale jacht­hutten Biesbosch


Indiendatum: okt. 2017

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Vrij spel voor jagers Biesbosch’?[1]
2. Klopt het dat de Natuur- en Vogelwacht afgelopen februari een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de Omgevingsdiensten Zuid-Holland en Brabant-West, compleet met foto’s en informatie over de exacte locatie van de jachthutten?
3. Hoe kon het gebeuren dat het handhavingsverzoek door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eerst niet ontvankelijk is verklaard vanwege het ontbreken van een handtekening, terwijl het verzoek zowel digitaal als ook per post ondertekend is verzonden aan de Omgevingsdienst?
4. Kunt u aangeven welke Omgevingsdienst verantwoordelijk is voor handhaving in het gebied waar de jachthutten zich bevonden?
5. Klopt het dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland in februari een handhavingsverzoek gestuurd heeft naar de Omgevingsdienst Brabant-West, terwijl die dienst niet verantwoordelijk is voor handhaving in het gebied waar de jachthutten zich bevonden? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland bij dit handhavingsverzoek de exacte locatie van de jachthutten doorgegeven?
6. De melding was gedaan in februari dit jaar en pas in augustus werd aangegeven dat de jachthutten er niet meer stonden en niet aan het handhavingsverzoek kon worden voldaan. Waarom is er geen prioriteit gegeven aan de inhoud van het verzoek en samengewerkt in plaats van maandenlang te disputeren welke omgevingsdienst er nu wel of voor verantwoordelijk is?
7. Waarom is er niet binnen de gestelde termijn gereageerd op het handhavingsverzoek en zijn de jachthutten niet direct weggehaald?
8. Deelt u de mening dat de illegale jachthutten afgelopen februari al weggehaald hadden kunnen en moeten worden door de Omgevingsdienst en dat er onvoldoende is gehandhaafd?
9. Deelt u de mening dat dit lange uitstel ertoe geleid heeft dat een illegale situatie onaanvaardbaar lang heeft kunnen voortduren en dat er vermoedelijk veel dieren op illegale wijze zijn gedood door jagers in een natuurgebied waar jacht helemaal niet is toegestaan? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?
10. Bent u van mening dat de Omgevingsdiensten niet adequaat hebben gereageerd op de (onderlinge) handhavingsverzoeken? Zo nee, waarom niet?
11. Hoe beoordeelt u over de onderlinge samenwerking tussen de Omgevingsdiensten in de betreffende regio?
12. Beschikken de Omgevingsdiensten over informatie die kunnen leiden naar de personen die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de illegale jachthutten en naar de jagers die gebruik hebben gemaakt van de illegale jachthutten?
13. Kunt u beschrijven hoe het proces is verlopen na het handhavingsverzoek door de Natuur- en Vogelwacht en wat en waar het is mis gegaan?
14. Wat gaat u hieraan doen?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/dordrecht/vrij-spel-voor-jagers-in-de-biesbosch~a76a3238/

Bijlage: Natuurblad Herfst 2017 Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 22 nov. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen energievoorziening warmterotonde

Lees verder

Rondvraag Commissie Duurzame Ontwikkeling 27 september 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer