Schrif­te­lijke vervolg­vragen vragen vervoer / uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Toelichting

Dank aan het college voor het beantwoorden van onze eerdere vragen over vervoer/uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen is voor ons nog niet alles helder.

De Partij voor de Dieren legt daarom de volgende vervolgvragen aan u voor.

Vragen

  1. In het antwoord geeft u aan: ‘De Regeling natuurbescherming bevat een landelijke vrijstelling voor het vervoeren van gewonde in het wild levende dieren per dierenambulance.’ Dat is op zich natuurlijk goed, maar wie vergoedt de kosten als de dierenambulance uitrukt en met een gewond wild dier naar een dierenarts moet gaan?
  2. De jachtverzekering van de jachthouder is alleen van toepassing in het jachtveld. De openbare weg is geen jachtveld van de jachthouder. Bij navraag blijkt dat de verzekering inderdaad niet gedekt is op of langs de openbare weg, juist daar waar soms opgetreden moet worden door jachtaktehouders. Op het moment dat in opdracht van de politie wordt gewerkt om een gewond dier de nodige hulp te verlenen buiten de terreinbeherende organisaties is de werkgever van terreinbeherende organisaties ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel. Een verzekering is dus niet gedekt, ook al geeft u aan dat het een privaatrechtelijke kwestie is. Een speciale verzekering is dus nodig en dat is voor terreinbeherende organisaties niet mogelijk volgens onze informatie. Dit werd in het verleden altijd gedekt via een verzekering van de politie, maar daar is nog steeds onduidelijkheid over. De politie heeft nog steeds geen bevestiging gegeven dat het valwildteam bij optreden langs de openbare weg verzekerd is. Kunt u bevestigen dat het valwildteam via de politie verzekerd is? Zo nee, bent u bereid om hierover in overleg te gaan en er voor te zorgen dat dit geregeld wordt? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 18 mrt. 2021
Antwoorddatum: 6 apr. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen uitvoering Kierbesluit

Lees verder

Technische vragen Uitvoeringsprogramma Natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer