Schrif­te­lijke vragen aan lot overlaten en onnodig laten lijden aange­schoten eenden Krim­pe­ner­waard


Indiendatum: dec. 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 23 december 2017

Onderwerp : Schriftelijke vragen aan lot overlaten en onnodig laten lijden aangeschoten eenden Krimpenerwaard

Vragen

1) Bent u bekend met de beelden van schadebestrijding die onlangs zijn gemaakt in de Krimpenerwaard, waarbij een eend/eenden is/zijn aangeschoten en vervolgens aan hun lot wordt(en) overgelaten, waardoor onnodig lijden is veroorzaakt?[1]
2) Bent u met ons van mening dat dit niet de manier is waarop schadebestrijding, waarvoor de provincie verantwoordelijk en bevoegd is, moet worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
3) Bent u met ons van mening dat hier sprake is van onnodig lijden van dieren, wat verboden is?
4) Bent u bereid om de Faunabeheereenheid, die de uitvoering voor de provincie verzorgt, hierop aan te spreken en de betreffende jager te laten royeren als schadebestrijder via de Wildbeheereenheid?
5) Bent u bereid om de Omgevingsdienst Zuid-Holland, die het toezicht en de handhaving van door GS verleende ontheffingen/vrijstellingen ingevolge de Natuurbeschermingswet uitvoeren, opdracht te geven onderzoek te doen en handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.facebook.com/dierenradar/videos/917372165054719/?q=dierenradar

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 30 jan. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen OV-toegankelijkheid

Lees verder

Schriftelijke vragen sociale problematiek boeren door schaalvergroting agrarische sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer