Schrif­te­lijke vragen aanleg vakan­tiepark Vlietland


Indiendatum: 18 jul. 2022

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Voorschoten bezorgd om komst groot vakantiepark Vlietland’[1] en ‘Dutch Lake Residence’?[2] [3]
 2. De provincie is eigenaar van Vlietland. Wat vindt u van de plannen voor de komst van dit vakantiepark?
 3. Wat vindt u ervan dat een deel van het openbare recreatiegebied wordt opgeofferd voor een vakantiepark met 222 vakantiewoningen en 569 verharde parkeerplaatsen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland?
 4. Op welke wijze zijn klimaatadaptatie, hittestress, stikstof, woningmarkt, corona/thuiswerken – (voldoende) meegewogen bij de voorgenomen bouw van het vakantiepark?
 5. Welke alternatieven zijn er door de provincie en de exploitant van het gebied onderzocht om de jaarrond-recreatie te bevorderen en tot welke resultaten heeft dit geleid?
 6. Welke alternatieven zijn er onderzocht om andere opbrengsten te genereren die ten goede kunnen komen aan het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebied Vlietland?
 7. Hoe weegt u het economisch gewin van enkelen ten opzichte van het welzijn van omwonenden en recreanten inzake de plannen voor het vakantiepark?
 8. Hoeveel bomen moeten er voor dit plan worden gekapt, is daar een provinciale vergunning/melding voor nodig en op welke wijze en welk tijdsbestek wordt in het plangebied een herplantplicht opgelegd?
 9. Op welke wijze en op welke locatie en wanneer wordt compensatie geregeld voor het eventueel verloren gaan van 22 ha natuur- en recreatiegebied?
 10. Deelt u de zorgen van de inwoners van Voorschoten en andere omwonenden en op welke wijze participeren inwoners bij dit project?[4]
 11. Hoe beoordeelt u het draagvlak onder de bevolking voor de ontwikkeling, mede in het kader van burgerparticipatie, gezien het feit dat een opgezette petitie om Vlietland open en groen te houden binnen een week al 12.000 keer is ondertekend?
 12. Bent u met ons van mening dat deze plannen, naast de opoffering van het gebied vanwege de Rijnlandroute, nog meer inbreuk vormen op de natuur, rust en ruimte in het gebied? Zo nee, waarom niet?
 13. Hoe schat u de toenemende impact in voor de regio (natuur, recreatie, meer drukte, geluidsoverlast, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit) ingeval de plannen voor het grote vakantiepark doorgaan?
 14. Hoe wordt verzekerd dat de provinciale ruimtelijke kwaliteit van het gebied minimaal gelijk blijft?
 15. Op welke wijze en door wie worden de kosten betaald voor onder meer de aanpassing van infrastructuur, aanleg parkeerterreinen en de aanleg van nieuw zandstrand? Vindt u het verantwoord dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt voor een ontwikkeling waarvoor de doelgroep beleggers en veelal buitenlandse toeristen zijn?
 16. Welke bevoegdheden en taken heeft de provincie inzake deze plannen?
 17. Is er al contact geweest met de gemeente Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Leiden en zo ja, wat was daarvan het resultaat?
 18. Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie als eigenaar van het gebied om het vakantiepark tegen te houden?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://sleutelstad.nl/2022/07/06/voorschoten-bezorgd-om-komst-groot-vakantiepark-vlietland/
[2] https://kondorwessels.nl/portfolio/dutch-lake-residence/
[3] https://dutchlakeesidence.nl/
[4] https://petities.nl/petitions/houd-vlietland-groen-en-open-voor-iedereen?locale=nl

Indiendatum: 18 jul. 2022
Antwoorddatum: 31 aug. 2022

Klik hier voor de antwoorden. En hier voor de bijlage.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen waterkwaliteit Midden-Delfland

Lees verder

Schriftelijke vragen uitval OV Qbuzz

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer