Schrif­te­lijke vragen water­kwa­liteit Midden-Delfland


Indiendatum: 6 jul. 2022

Toelichting:

Onlangs bepleitte de Vereniging Natuurmonumenten bij het Waterschap Delfland om ‘de pomp uit te zetten’ en niet langer door tuinbouwgif verontreinigd water Midden-Delfland in te pompen. Omdat “de provincie op voordracht van de waterschappen ecologische kwaliteitsdoelen vaststelt die uiterlijk in 2027 moeten zijn gerealiseerd. (…) ten einde een goede ecologische toestand; een goede chemische toestand; en geen achteruitgang te bewerkstelligen” (Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022 - 2027, p. 17.) stellen wij u de volgende vragen:

1. Deelt u de zorgen van Natuurmonumenten over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Midden-Delfland?

2. Deelt u de mening van Natuurmonumenten dat dit probleem kan worden opgelost door schoon water uit het Brielse Meer eerst door Midden-Delfland te geleiden en dan pas voor de tuinbouw ter beschikking te stellen?

3. Deelt u onze mening dat daarnaast een stringent bronbeleid, dat wil zeggen voorkomen dat tuinbouwbedrijven het oppervlaktewater vervuilen, dient te worden uitgevoerd?

4. Bent u met ons van mening dat op grond van het Regionaal Waterprogramma de provincie hier passende maatregelen moet nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Midden-Delfland te verbeteren kunnen wij verwachten?

Willem Minderhout – PvdA
Evelyn Hijink - PvdA
Lies van Aelst – SP
Jaap Haasnoot – 50Plus
Laura Nijenhuis – D66
Carla van Viegen – PvdD
Robert Klumpes – GroenLinks
Ton van Rijnberk – Groep van Rijnberk

Indiendatum: 6 jul. 2022
Antwoorddatum: 12 okt. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen olieboringen Rotterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen aanleg vakantiepark Vlietland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer