Schrif­te­lijke vragen olie­bo­ringen Rotterdam


Indiendatum: 30 jun. 2022

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft technische vragen gesteld over de bemoeienis/verantwoordelijkheden, die de provincie Zuid-Holland heeft bij de olieboringen in Rotterdam.[1] [2] [3]

We kregen het bijgaande antwoord:

‘De provincie adviseert het Rijk in het kader van de Mijnbouwwet over olie/gas/aardwarmte-winningen op haar grondgebied. Het betreft de opsporings-, winningsvergunning en het winningsplan.

Daarnaast adviseert ze in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning). Bij dit laatste gaat het met name over de lokale bovengrondse effecten die door de boring optreden.

De bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het verlenen en handhaven van de vergunningen, ligt bij het Rijk (het Ministerie en Staatstoezicht op de Mijnen).’

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Wat is uw standpunt over olieboringen in bewoond gebied?
  2. Welke risico’s brengen deze olieboringen in bewoond gebied volgens u met zich mee?
  3. Welke adviezen hebben GS gegeven aan het Rijk over de olieboringen in Rotterdam?
  4. Welke advies hebben GS gegeven in het kader van de Wabo?
  5. Welke bemoeienis heeft de provincie mogelijk nog meer gehad bij de olieboringen en als dat het geval is, wat was daarvan de uitkomst?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1510536/ondanks-felle-protesten-gaan-olieboringen-in-rotterdam-en-barendrecht-toch-door
[2] https://nos.nl/artikel/2432134-rotterdam-verzet-zich-tegen-olieboringen
[3] https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-accepteert-olieboringen-onder-de-stad-niet-veel-mensen-zijn-bezorgd~a62119e1/

Indiendatum: 30 jun. 2022
Antwoorddatum: 30 aug. 2022

Klik hier voor de antwoorden. En hier voor advies besluit Rotterdam.

Interessant voor jou

Technische vragen Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied

Lees verder

Schriftelijke vragen waterkwaliteit Midden-Delfland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer