Schrif­te­lijke vragen uitval OV Qbuzz


Indiendatum: 4 aug. 2022

Toelichting

Door personeelstekort vallen er in de regio Drechtsteden steeds meer busritten uit bij Qbuzz. 1 2

De fracties van de Partij voor de Dieren, SP, D66 en 50Plus leggen naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Is het juist dat de provincie de uitval van de busritten van Qbuzz in de regio Drechtsteden voorlopig lief neemt?3 Zo nee, hoe zit het dan?

2) Bent u met ons van mening dat het door de enorme uitval van busritten nog lastiger wordt om mensen weer met het OV te laten reizen en het aantal OV reizigers weer op het oude niveau van voor de coronapandemie te brengen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

3) Zo ja, wat vindt u hiervan?

4) Voldoet Qbuzz volgens u aan de gemaakte afspraken? Zo nee, welke afspraken worden precies geschonden?

5) Op welke momenten hebt u dit jaar gesprekken gevoerd met de directie van Qbuzz en wat was de uitkomst van die gesprekken tot nu toe?

6) Wat gaat het bedrijf zelf doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen?

7) Welke extra maatregelen gaat u treffen om deze problemen op te lossen?

8) Gaat u bijvoorbeeld een boete opleggen? Zo nee, waarom niet?

9) Per wanneer verloopt de dienstregeling weer normaal en welke afspraken heeft de provincie hierover gemaakt met Qbuzz?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Lies van Aelst Sp
Ria Oosterop D66
Willem Bakx 50Plus

1https://www.qbuzz.nl/dmg/meer-...27-juni-aangepastedienstregeling#:~:text=Om%20de%20komende%20periode%20een,2022%20een%20aangepaste%20dienstregeling%20gereden.
2https://www.pzc.nl/dordrecht/q...bussen-rijdenniet~a2f398ac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F&cb=6b4c448bf9...eb0bde3463b3&auth_rd=1
3https://www.ad.nl/dordrecht/pr...

Indiendatum: 4 aug. 2022
Antwoorddatum: 31 aug. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aanleg vakantiepark Vlietland

Lees verder

Schriftelijke vragen inbreng provinciebestuur Zuid-Holland bij stikstofoverleg bemiddelaar Remkes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer