Schrif­te­lijke vragen inbreng provin­cie­be­stuur Zuid-Holland bij stik­stof­overleg bemid­delaar Remkes


Indiendatum: 11 aug. 2022

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Natuurorganisaties willen niet onderhandelen met Remkes’? 1

2) Bent u het met de natuurorganisaties eens dat er niet getornd moet worden aan de vastgestelde doelen en de einddatum van 2030 wordt vastgehouden? Zo nee, waarom niet?

3) Op 22 augustus a.s. praat bemiddelaar Remkes met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Wat zal de inbreng zijn van het College van GS van Zuid-Holland?

4) Waarop is dit gebaseerd?

5) In hoeverre en op welke wijze houdt u er rekening mee dat de rechter voet bij stuk zal houden ten aanzien van de gemaakte afspraken over het bereiken van de natuurdoelen, die vastliggen?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 aug. 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitval OV Qbuzz

Lees verder

Schriftelijke vragen Ganzen in de Hoeksche Waard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer