Schrif­te­lijke vragen Beleids­advies water­kwa­liteit in Nederland


Indiendatum: 15 mei 2023

Toelichting

Donderdag 11 mei jl. heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) haar beleidsadvies ‘‘Goed Water Goed Geregeld’’ aangeboden aan Minister Harbers. Hierbij waarschuwt Rli dat slechts een beperkt percentage van de Nederlandse wateren verkeert in een goede toestand. Ook het water in Zuid-Holland voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Rli concludeert dat met het huidige Nederlandse beleid de KRW-doelen in 2027 redelijkerwijs niet meer kunnen worden gehaald met de gevolgen dat tal van activiteiten in Nederland – zowel in de landbouw als in de rest van de economie – noodgedwongen stil komen te liggen.

D66, Partij voor de Dieren, PvdA en ChristenUnie stellen hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten kennis genomen van het onlangs verschenen beleidsadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘‘Goed Water Goed Geregeld’’ en erkent zij de problematiek dat de waterkwaliteit ook in Zuid-Holland niet voldoende is? Kan het college toelichten waarom wel of niet?

2. Deelt het college van Gedeputeerde Staten de conclusie dat het ernaar uit ziet dat de KRW doelen niet in 2027 gehaald kunnen worden in het huidige tempo, en indien de KRW-doelen niet worden gehaald dit kan leiden tot een nieuwe milieucrisis die andere activiteiten zoals landbouw en woningbouw kan belemmeren? Kan het college toelichten waarom wel of niet?

3. Welke actie onderneemt het college van Gedeputeerde Staten momenteel om de waterkwaliteit in Zuid-Holland te verbeteren en is het college van mening dat deze vervuiling op korte termijn extra actie vraagt? Hoe borgt het college dat we de doelstellingen wel zo snel mogelijk halen?

4. Op initiatief van de ChristenUnie heeft de provincie een routekaart Kader Richtlijn Water gemaakt, wanneer kunnen we een update hierover van het college verwachten?

Evita Rozenberg (D66)
Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)
Adem Negash (PvdA)
Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie)

Indiendatum: 15 mei 2023
Antwoorddatum: 14 jun. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Maatregelen vogelgriep bij in vrijheid levende dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen kilometerslang oliespoor in de Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer