Schrif­te­lijke vragen kilo­me­terslang oliespoor in de Biesbosch


Indiendatum: mei 2023

Toelichting

Op 8 mei 2023 heeft een riviercruiseschip 500 liter gasolie gelekt aan de monding van het Wantij, waarna deze gasolie als een kilometerslang oliespoor in de Biesbosch is terecht gekomen.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis leggen de Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Bent u bekend met de berichten over de lekkage van gasolie in het Wantij? [1][2]

2. In het artikel van 8 mei wordt aangegeven dat de oorzaak een menselijke fout is geweest. Is bekend wat voor menselijke fout dat is geweest?

3. In hetzelfde artikel van 8 mei geeft de boswachter van Staatsbosbeheer aan dat de gasolie diep in het zoetwatergetijdengebied is binnengedrongen op plekken waar de olie niet op te ruimen is. Rijkswaterstaat heeft de olie, voor zover dat mogelijk was, opgeruimd.
Is bekend of en waar in de Biesbosch nog resten olie aanwezig zijn?

4. De provincie is verantwoordelijk voor de instandhoudingsdoelen voor meerdere soorten flora en fauna binnen N2000 gebieden. De Biesbosch is een N2000 gebied.
Gaat de provincie de impact van de achtergelaten olie op de N2000 habitattypen en habitatsoorten in de Biesbosch monitoren? Kunt u nader toelichten waarom wel of niet?

5. In het artikel van 11 mei geeft de boswachter van Staatsbosbeheer aan dat tot dan toe geen dode of aangetaste dieren zijn gevonden, maar geeft tevens aan dat het nog onduidelijk is wat de effecten zullen zijn op de bodem en de natuur op de lange termijn.
Is de provincie het eens met de boswachter dat de effecten op de bodem en de natuur op de lange termijn onduidelijk zijn? Zo ja, gaat de provincie deze effecten op de lange termijn monitoren? Zo nee, waarom niet?

6. De lekkage was een lekkage van gasolie, dat veel dunner is dan stookolie. In het artikel van 11 mei geeft de boswachter aan dat er gelukkig geen stookolie is gelekt, want dat zou een ramp zijn voor de Biesbosch. Zijn in en rondom de Biesbosch vaartuigen, die varen op stookolie, toegestaan?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Evita Rozenberg D66

[1] Kilometerslang oliespoor in de Biesbosch terecht gekomen - Rijnmond
[2] Opgelucht ademhalen: geen dode dieren na olielek op Wantij | Dordrecht | AD.nl

Indiendatum: mei 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Beleidsadvies waterkwaliteit in Nederland

Lees verder

Technische vragen Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer