Schrif­te­lijke vragen dood gemaaide jonge reeën en ernstig dierenleed


Indiendatum: 16 jun. 2021

Vragen

1. Kent u de berichten ‘Jonge reetjes op gruwelijke wijze gedood tijdens het maaien: ‘Ze hebben uren geleden'’[1] en ‘Opnieuw reekalfjes dood gemaaid in Rockanje: ‘Dit was te voorkomen'’[2]?

2. Bent u met ons van mening dat dergelijke afschuwelijke incidenten in de toekomst voorkomen moeten worden?

3. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de jonge reekalfjes niet zijn opgemerkt en enorm hebben moeten lijden voordat ze zijn overleden, nadat ze door de maaimachines zijn mee gemaaid?

4. Welke voorzorgsmaatregelen zijn door de boeren genomen om het dood maaien van reekalfjes te voorkomen?

5. Welke maatregelen gaan getroffen worden om dergelijk ernstig dierenleed in de toekomst te voorkomen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/voorne-putten/jonge-reetjes-op-gruwelijke-wijze-gedood-tijdens-het-maaien-ze-hebben-uren-geleden~a4c2dc2d/

[2] https://www.ad.nl/voorne-putten/opnieuw-reekalfjes-doodgemaaid-in-rockanje-dit-was-te-voorkomen~ac1ab867/

Indiendatum: 16 jun. 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.