Schrif­te­lijke vragen effecten gifge­bruik bollen­velden op omgeving


Indiendatum: mrt. 2019

Toelichting

Door de organisatie Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), een onafhankelijke onderzoeksgroep van land- en tuinbouwspecialisten, is onderzoek gedaan naar de effecten van het spuiten van gif op bollenvelden op omwonenden en de omgeving. Uit dit onderzoek en eerder onderzoek[1]blijkt dat zowel mens als dier (gezondheids)schade ondervinden van het gifgebruik op de bollenvelden, zoals in de Bollenstreek in Zuid-Holland. Uit het onderzoek blijkt verder dat de grond bij de huizen van omwonenden vijf tot tien keer hogere concentraties zitten van een aantal pesticiden dan in de grond rond huizen van mensen die niet in de omgeving van bollenvelden wonen. Zelfs in de luiers van baby’s, die op 250 meter van de bollenveldeneven, is gif gevonden.

Naar aanleiding van deze zorgwekkende informatie legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Kent u de berichten ‘Meer blootstelling aan gif dan gedacht’[2]en ‘Dieren hebben ook last van gif in de Bollenstreek?[3]

2. Wat vindt u van deze berichtgeving?

3. Deelt u onze mening dat de beschreven situatie zorgwekkend en ernstig is en dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten woorden om mensen en dieren beter te beschermen tegen landbouwgif? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden zie het college om maatregelen te nemen om mensen en dieren beter te beschermen tegen de blootsteling van gifgebruik op de bollenvelden en in de overige landbouw en het gifgebruik fors te beperken?

5. Bent u bereid om omwonenden te informeren over de gezondheidseffecten van het gifgebruik op de bollenvelden? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u met ons van mening dat het gifgebruik nadelige gevolgen heeft voor de (internationele) biodiversiteitsdoelen, waaraan de provincie moet voldoen? Zo nee, waarom niet?

7. Welke gevolgen heeft het gifgebruik op de bollendvelden op de provinciale en internationale natuur- en biodiversiteitsdoelen?

8. Bent u bereid om ook het Rijk op te roepen om direct maatregelen te nemen om het gifgebruik drastisch te beperken? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/gif-in-de-bollenstreek

[2]https://nos.nl/nieuwsuur/video/2274852-meer-blootstelling-aan-gif-bij-bollenvelden-dan-gedacht.html

[3]https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774828/Dieren-hebben-ook-last-van-gif-in-de-Bollenstreek

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 2 apr. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Week zonder vlees

Lees verder

Technische vragen reconstructie N470 kruising Kruithuisweg/Laan van Ruyven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer