Week zonder vlees


Indiendatum: mrt. 2019

Toelichting

Op 11 maart begint de tweede ‘Nationale Week zonder vlees’. Dit initiatief wordt ondersteund door 69 partners, waaronder supermarktketens, bedrijven, organisaties maar bijvoorbeeld ook door de provincie Overijssel.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • 1) Is het u bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorig jaar heeft opgeroepen om mee te doen aan de eerste Week zonder vlees?
  • 2) Verleden jaar heeft de provincie meegedaan aan de Week zonder Vlees, maar werd er wel vlees geserveerd. Bent u bereid om tussen 11 en 17 maart op het provinciehuis deel te nemen aan de Week zonder vlees, en de cateraar te verzoeken om die dagen voor de catering vleesloos in te kopen en te bereiden? Zo nee, waarom niet?
  • 3) Bent u bereid om als provincie het publiek dit jaar ook te vragen om mee te doen of te wijzen op het bestaan van de Week zonder Vlees? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
  • 4) Bent u bereid om binnen de catering van de provincie het concept ‘Carnivoor? Geef het door?’ in te voeren, waarbij alle maaltijden in basis geschikt worden gemaakt voor iedereen - carnivoren, herbivoren en omnivoren - en de maaltijd alleen op verzoek uit te breiden zijn met vlees of vis, waardoor zowel de keuzevrijheid wordt vergroot als een flinke klimaatwinst wordt geboekt? Zo nee, waarom niet?
  • 5) Welke initiatieven zijn er binnen onze provincie al ontplooid om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Tot welk resultaat hebben ze geleid, en bent u van mening dat de provincie hiermee voldoende bijdraagt aan de eiwittransitie?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 14 mrt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Dode zwanen Oud-Alblas

Lees verder

Schriftelijke vragen effecten gifgebruik bollenvelden op omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer