Schrif­te­lijke vragen gevaren land­bouwgif voor mens, dier en milieu


Indiendatum: 3 mei 2024

Toelichting

Recent heeft het Europese hof van Justitie uitspraak gedaan en verklaard dat de manier waarop in Nederland de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen wordt uitgevoerd, onjuist is.[1] [2] Zie ook de bijlage ‘Europese Hof kraakt pesticiden, weg met de oude protocollen’.

In het Europese project SPRINT, gefinancierd door de Europese Commissie, wordt op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het milieu[3], dieren en mensen in Nederland[4]. De tussentijdse resultaten laten zien dat bijna overal een mengsel van resten van 170 verschillende bestrijdingsmiddelen in de omgeving, maar ook in dieren en mensen terug te vinden zijn. Het vervolg van het onderzoek moet uitwijzen wat de effecten van deze mengsels van stoffen zijn op de gezondheid. Boeren Derk en Jan Willem zijn verrast door aangetroffen bestrijdingsmiddelen in huis: het is wel de plek waar je dagelijks verblijft’?[5]

Naar aanleiding van deze berichtgeving leggen de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks/Partij van de Arbeid de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Zijn GS bekend met de bovenstaande berichten?
  2. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat in bloed en ontlasting van agrariërs en ook in hun omgeving landbouwgif aanwezig is, evenals bij omwonenden en consumenten.
    Zowel in huis als in de bodem, in gewassen, in de lucht en in het water is landbouwgif gevonden. Bij de biologische boeren zijn de gevonden hoeveelheden gemiddeld lager. Maken GS zich zorgen over de hoeveelheid gifstoffen die zijn aangetroffen in het milieu, bij dieren en bij mensen? Kunt u dit nader toelichten?
  3. De Parkinsonvereniging[6] en andere organisaties[7] [8] maken zich grote zorgen, omdat volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van de in huisstof aangetroffen middelen 40 procent "mogelijk of zeker" kankerverwekkend is. Verder is 33 procent van de middelen potentieel hormoonverstorend en 63 procent kan de vruchtbaarheid aantasten of leiden tot afwijkingen bij ongeboren kinderen. Er is nog een gezondheidsrisico, volgens neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC: de ziekte van Parkinson. Dat is wereldwijd de snelstgroeiende hersenziekte. De explosieve groei valt samen met het stijgende gebruik van pesticiden. Welke conclusies trekken GS hieruit?
  4. Bent u met ons van mening, dat het volstrekt onacceptabel is dat inwoners van onze provincie (aantoonbare) gezondheidsrisico’s lopen door de blootstelling aan (residuen van) landbouwgif in o.a. minuscule lucht-, bodem- en/of stofdeeltjes? Zo nee, hoe wilt u dan bewoners geruststellen die zich hier wél zorgen over maken?
  5. Zo ja, bent u bereid om alsnog absolute prioriteit toe te kennen aan de volksgezondheid door maximaal in te zetten op een volledige afbouw van het gebruik van landbouwgif in onze provincie? Zo nee, op grond van welke (zwaarwegende) overwegingen vindt u het verantwoord dat inwoners van onze provincie blootgesteld blijven aan bedoelde gezondheidsrisico’s?
  6. In Frankrijk en Duitsland wordt Parkinson erkend als beroepsziekte. Zijn GS bereid alles in het werk te stellen om zowel agrariërs als omwonenden, consumenten, dieren en milieu beter te beschermen tegen landbouwgif? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen? En zijn GS bereid om er bij het Rijk op aan te dringen voldoende maatregelen te treffen om mensen, dieren en milieu beter te beschermen tegen landbouwgif en de eisen van het ctgb aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn GS bereid om in Zuid-Holland onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van landbouwgif in het belang van de volksgezondheid en een gezonde leefomgeving voor al onze inwoners, mens en dier? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Laura Nijenhuis D66
Adem Negash Partij van de Arbeid/Groen Links

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/europese-hof-kraakt-toelating-pesticiden-weg-met-de-oude-protocollen~bca742fa/

[2] https://www.duurzaam-ondernemen.nl/europees-hof-kraakt-nederlands-toelatingsbeleid-pesticiden/

[3] https://nos.nl/artikel/2487900-nog-alarmerend-veel-landbouwgif-in-oppervlaktewater

[4] https://www.wur.nl/nl/en/nieuws/170-verschillende-bestrijdingsmiddelen-aangetroffen-in-milieu-dieren-en-mensen-in-nederland.htm

[5] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/boeren-derk-en-jan-willem-verrast-door-aangetroffen-bestrijdingsmiddelen-in-huis-het-is-wel-de-plek-waar-je-dagelijks-verblijft/

[6] https://www.nu.nl/klimaat/6253392/gezondheid-boeren-op-spel-door-grote-cocktail-van-landbouwgif.html?referrer=https%3A%2F%2Fwww.parkinson-vereniging.nl%2F

[7] https://www.pan-netherlands.org/nieuws/

[8] https://aardigeburen.nl/dossier-landbouwgif/

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Waterkwaliteit Nieuwkoopse Plassen: Aalscholvers op de Pot.

Lees verder

Technische vragen Internationale Strategie Zuid-Holland 2024-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer