Tech­nische vragen Inter­na­ti­onale Strategie Zuid-Holland 2024-2027


Indiendatum: 9 mei 2024

Vragen

  1. Internationale strategie 2024-2027, pag 9: Er staat dat er invloed wordt uitgeoefend door allerlei evenementen te organiseren. Om wat voor soort evenementen gaat het dan?
  2. Pag 10: wat houdt het Memorandum of onderstanding met de Chinese provincie Hebei precies in? Blijft er connectie na 2025 en zo ja hoe en hoe vaak?
  3. Pag 10: de provincie evalueert jaarlijks de relatie met China? Wat zijn de uitkomsten hiervan?
  4. Op welke wijze worden de mensenrechten in China door de provincie aan de kaak gesteld?
  5. Pag 14: Het is wel de verwachting dat de meeste internationale activiteiten buiten Europa op China gericht zullen zijn gezien de vraag voor provinciale inzet nog altijd groot is zoals blijkt uit de recente evaluatie van de relatie. Kan dit nader worden toegelicht?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gevaren landbouwgif voor mens, dier en milieu

Lees verder

Technische vragen Jaarstukken 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer