Schrif­te­lijke vragen gezond­heids­ri­sico’s nieuwe onder­zoeken PFAS Chemours


Indiendatum: 9 sep. 2022

Toelichting

Reeds vorig jaar raadde het RIVM al af om groenten uit moestuinen in een straal van één kilometer rond de fabriek van Chemours te eten vanwege de veel te hoge concentratie PFAS. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het eveneens ongezond is om groente uit moestuinen tot 10 kilometer afstand van de fabriek te eten.[1]

Tevens blijkt uit onderzoek van Zembla[2] dat moedermelk van moeders die rond de fabriek wonen, 10 keer meer PFAS bevat dan de Europese norm. Dit duidt er op dat PFAS niet alleen in moestuingroente zit, maar algemeen is in de omgeving rond de fabriek, waaronder de lucht en het water. Een woordvoerder van Chemours zelf zegt dat zij niet de enige bron van PFAS uitstoot is, maar dat ‘verscheidene industrieën in binnen- en buitenland’ PFAS uitstoten. Alles wijst er op dat dit probleem en de gezondheidsrisico's veel groter zijn dan vorig jaar nog leek en wetenschapper en toxicoloog Jacob de Boer maakt zich zorgen.[3]

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Deelt u de zorgen over de ernstige gezondheidsrisico’s van de uitgestoten PFAS?
 2. Deelt u de zorg dat niet alleen moestuinen vervuild kunnen zijn, maar veel meer plaatsen waar voedsel in de wijde omgeving van de fabriek wordt verbouwd, zoals akkerbouwgebieden, veeteeltgebieden, schooltuinprojecten, voedselbossen? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de zorg dat niet alleen moestuinen vervuild zijn, maar de omgeving in het algemeen en dat er gezondheidsrisico’s voor alle inwoners binnen een bepaalde straal rond de fabriek zijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Welke maatregelen worden getroffen om omwonenden te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke uitstoot van stoffen door Chemours?
 5. In de vlak bij de fabriek gelegen Biesbosch vindt ook beroepsvisserij plaats. Kleven er gezondheidsrisico’s aan het eten van vis uit de Biesbosch? Bent u bereid dit te laten onderzoeken?
 6. Chemours zegt niet de enige uitstoter te zijn Kunt u aangeven welke andere uitstoters van PFAS er in Zuid-Holland zijn? Is GS ook voor deze uitstoters het bevoegd gezag? Is voor deze vervuilers de vergunning aangepast?
 7. Worden inwoners rond de fabriek van Chemours of andere uitstoters van PFAS actief geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s en te adviseren over de maatregelen die zij moeten nemen? Zo ja door wie en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 8. Wanneer is de laatste controle geweest op de naleving van de aangepaste vergunning voor Chemours? Wat was de uitkomst van dit onderzoek? Is er n.a.v. deze uitkomst gehandhaafd?
 9. Emeritus- hoogleraar toxicologie Jacob de Boer, betrokken bij verschillende onderzoeken naar PFAS, adviseert om de vervuilende PFAS-stoffen niet meer te produceren omdat deze onze leefomgeving anders steeds verder vervuilen. Bent u bereid er bij het Rijk op aan te dringen de vergunning aan Chemours nog verder aan te scherpen of in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 10. En bent u bereid om de provinciale regels nog verder aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid om in te zetten op het plaatsen van filters om het gifgas tegen te houden, zodat het helemaal niet uitgestoten wordt door de fabriek in samenwerking met de gemeente Dordrecht? Zo nee, waarom niet?
 12. Naast gezondheidsrisico’s voor mensen, in het bijzonder jonge kinderen, zijn er natuurlijk evengoed gezondheidsrisico’s voor dieren, zoals zoogdieren, insecten, vissen, huisdieren en ‘landbouwhuisdieren’. Bent u bereid deze risico’s te laten onderzoeken?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://nos.nl/artikel/2443382-rivm-oppassen-met-moestuinen-rondom-chemisch-bedrijf-dordrecht
[2] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/babys-omgeving-chemours-via-moedermelk-blootgesteld-aan-te-veel-pfas
[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1533267/toxicoloog-kritisch-over-nieuwe-vergunning-chemours-blijft-met-gifgas-werken

Indiendatum: 9 sep. 2022
Antwoorddatum: 13 okt. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen over ingekomen stuk 14 Resultaten onderzoek Spuimond West.

Lees verder

Schriftelijke vragen kappen van bos in Hoeksche Waard en aantasting leefgebied damherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer