Tech­nische vragen over ingekomen stuk 14 Resul­taten onderzoek Spuimond West.


Indiendatum: 6 sep. 2022

1) Welke maatregelen kunnen nu en in de toekomst worden getroffen om de bodemvervuiling in het water van Spuimond West aan te pakken?

2) Heeft de provincie nadere afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en zo ja welke zijn dat?

3) Wanneer wordt het NVWA-rapport verwacht?

4) De heer de Goederen (inspreker) heeft in 2016/2017 onderzoek gedaan in dit gebied voor het onderzoeksbureau ATKB. Is de provincie Zuid-Holland hiervoor de opdrachtgever?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 6 sep. 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

1) Welke maatregelen kunnen nu en in de toekomst worden getroffen om de bodemvervuiling in het water van Spuimond West aan te pakken?

Antwoord: De belangrijkste maatregel nu is het monitoren van de natuurdoelen. Pas wanneer blijkt dat doelen achterblijven zal eerst nader onderzocht worden, wat de oorzaak hiervan is. Nu kan geen uitspraak worden gedaan over welke maatregelen getroffen zouden kunnen worden.

2) Heeft de provincie nadere afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en zo ja welke zijn dat?

Antwoord: De provincie werkt nauw samen met Natuurmonumenten en volgen dan ook samen de ontwikkelingen in Spuimond-West.

3) Wanneer wordt het NVWA-rapport verwacht?

Antwoord: Een exacte datum kan niet worden gegeven. Het NVWA-rapport wordt eerst aan ministeries/departementen aangeboden om te reageren. De verwachting is dat dit binnenkort gebeurt. Vanaf dat moment hebben de departementen 4 tot 8 weken de tijd om te reageren. Vervolgens geldt een standaard termijn van maximaal 4 weken om de rapportage openbaar te maken.

4) De heer de Goederen (inspreker) heeft in 2016/2017 onderzoek gedaan in dit gebied voor het onderzoeksbureau ATKB. Is de provincie Zuid-Holland hiervoor de opdrachtgever?

Antwoord: De provincie heeft in 2016 opdracht gegeven aan ATKB voor het onderzoek “Waterbodemonderzoek Spuimonding West”. De heer de Goederen is mede auteur van dit rapport geweest.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen KNM commissie agendapunt 4B stikstofbespreking en natuurdoelanalyses

Lees verder

Schriftelijke vragen gezondheidsrisico’s nieuwe onderzoeken PFAS Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer