Schrif­te­lijke vragen Infor­matie telslangen Meijendel


Indiendatum: 25 okt. 2023

Toelichting

Met betrekking tot het natuur- en recreatiegebied Meijendel, heeft organisatie Hart voor Meijendel in het verleden zorgen geuit over de recreatiedruk. Ondanks hun inspraak tijdens de commissie Landelijk Gebied van 4 oktober en de brief van 16 mei jongstleden, waarin zij duidelijke vragen stelden en onderbouwde twijfels hadden over de bezoekersaantallen die genoemd zijn in brief van GS, is er geen heldere beantwoording gekomen. Daarnaast refereerde de gedeputeerde tijdens de commissie van 4 oktober naar onderzoeken van Dunea en niet naar de provinciale onderzoeken. Daarover gaan onderstaande vragen.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Waarom wordt er verwezen naar het onderzoek van Dunea, terwijl er provinciale onderzoeken beschikbaar zijn die mogelijk een accurater beeld geven over de bezoekersaantallen in Meijendel?

    De harde gegevens, verkregen uit telslangen bij de ingangen van Meijendel, worden niet gedeeld door Dunea, ondanks meerdere verzoeken hiertoe vanuit Hart voor Meijendel.
  2. Is de provincie Zuid-Holland op de hoogte van de gegevens uit de telslangen? Zo ja, kunt u deze gegevens met PS delen? Zo nee, waarom wordt er verwezen naar Dunea voor deze informatie, terwijl zij aangeven geen overheidsorgaan te zijn en dus niet verplicht zijn deze gegevens te delen?
  3. Is er een recent onderzoek beschikbaar over de bezoekersaantallen in Meijendel op basis van de telslangen? Zo ja, kan PS hier inzicht in krijgen?
  4. Het aangekondigde onderzoek naar bezoekersaantallen middels smartphone tracking, kan bovendien wellicht niet uitvoerbaar zijn vanwege het gebrekkige bereik in grote delen van Meijendel. Hoe borgt GS dat er nauwkeurige informatie over bezoekersdrukte vanuit dit onderzoek beschikbaar komt?

Laura Neijenhuis, D66
Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 okt. 2023
Antwoorddatum: 21 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Begroting 2024 Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen ammoniak-opslag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer