Schrif­te­lijke vragen lozing land­bouwgif in sloot door tuinder


Indiendatum: 24 jul. 2021

Vragen

  1. Kent u de berichten ‘Delfland treedt op bij lekkage van gewasbeschermingsmiddel in sloot’[1] en ‘Sloot vol gif door lekkage bij tuinder in Zuidpolder in Delfgauw'[2]?
  2. Welke maatregelen zijn getroffen om de schade door de lozing te beperken?
  3. Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om lekkage in het oppervlaktewater te voorkomen bij een lek in de leiding?
  4. Is bijvoorbeeld een waarschuwingssysteem mogelijk?
  5. Welke maatregelen worden nu getroffen door de tuinder om dergelijke lozing van het zeer schadelijke landbouwgif in de toekomst te voorkomen?
  6. Kunt u aangeven of het gebruik van Imidacloprid en ander landbouwgif in de kassenteelt wordt afgebouwd? En zo ja, wat is de termijn daarvan? Zo nee, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met andere verantwoordelijke overheden? Zo nee, waarom niet?
  7. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit en de natuur in het betreffende gebied door de lozing van het zeer schadelijke landbouwgif?
  8. Levert de lozing gevaar op voor de gezondheid van weidedieren in de omgeving, die slootwater drinken en zo ja, op welke wijze worden de eigenaren hierover geïnformeerd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2021/juli/delfland-treedt-lekkage/
[2] https://www.ad.nl/delft/sloot-vol-gif-door-lekkage-bij-tuinder-in-zuidpolder-in-delfgauw~a0c7fbbf/

Indiendatum: 24 jul. 2021
Antwoorddatum: 6 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vernielen ooievaarsnest

Lees verder

Schriftelijke vragen provinciale ontheffingen Wet Natuurbescherming fauna

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer