Schrif­te­lijke vragen vernielen ooie­vaarsnest


Indiendatum: 14 jul. 2021

Vragen

  1. Kent u de berichten ‘Bewoners vrezen dat Vestia ooievaars in Bomenwijk voorgoed verjaagt’[1] en ‘Nest van ooievaars in Bomenwijk wordt gesloopt: ‘Het interesseert de gemeente en provincie geen reet’’[2]?
  2. Waarom is de reactie op het bezwaar dat door een inwoner in januari 2021 is gedaan door de provincie met zes weken vertraagd?
  3. Draagt het college er zorg voor dat het ooievaarsnest niet wordt gesloopt als er in strijd met de wettelijke regelgeving wordt gehandeld door Vestia en gaat het college handhavend optreden in dat geval?
  4. Heeft Vestia contact opgenomen met de provincie of de Omgevingsdienst Haaglanden?
  5. Is het college bereid om de sloop van het betreffende pand per direct stil te leggen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is er mogelijk al een ontheffing Wet Natuurbescherming verleend voor het vernielen van ooievaarsnesten en zo ja, welke voorwaarden worden hierbij gesteld?
  7. Indien geen ontheffing is verleend, krijgen we graag inzicht in de voorwaarden die in een dergelijke situatie worden gesteld.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/delft/bewoners-vrezen-dat-vestia-ooievaars-in-bomenwijk-voorgoed-verjaagt~accabb8c/
[2]https://www.ad.nl/delft/nest-van-ooievaars-in-bomenwijk-wordt-gesloopt-het-interesseert-de-gemeente-en-provincie-geen-reet~a37f1ef7/

Indiendatum: 14 jul. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verspillingsvrije week

Lees verder

Schriftelijke vragen lozing landbouwgif in sloot door tuinder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer