Schrif­te­lijke vragen massale bomenkap Krim­pe­ner­waard


Indiendatum: 28 jun. 2022

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Boze boeren kappen uit frustratie 100 oude bomen en hangen houten koe op aan trekker?[1]
  2. Wat vindt u van deze actie?
  3. Kunt u aangeven om hoeveel bomen het gaat en om welke soort bomen?
  4. Is er melding gedaan van de bomenkap?[2]
  5. Is er hier sprake van een herplantplicht? Zo ja, hoe wordt hieraan voldaan?
  6. Zijn deze boeren in overtreding van de wettelijke regels/de Omgevingsverordening Zuid-Holland gemeentelijke kapverordening?
  7. Wordt er onderzoek naar gedaan door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en wordt er in geval van overtreding handhavend opgetreden? Zo nee, waarom niet?
  8. Zijn er andere/aanvullende beschermende provinciale regels die van toepassing zijn op deze situatie?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/gouda/boze-boeren-kappen-uit-frustratie-100-oude-bomen-en-hangen-houten-koe-op-aan-trekker~a7b2d9d6/
[2] https://www.zuid-holland.nl/@15967/bomen-kappen-melding/

Indiendatum: 28 jun. 2022
Antwoorddatum: 21 jul. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 en Kadernota 2023-2026

Lees verder

Technische vragen Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer