Tech­nische vragen Voor­jaarsnota 2022 en Kadernota 2023-2026


Indiendatum: 28 jun. 2022

Beeldvormende vragen Voorjaarsnota 2022

 1. Pag 61 Bodemdaling. Waarom is de 1,3 mln euro niet aangewend voor bodemdaling?
 2. Pag 61 POP 3 Welke zijn de watergerelateerde maatregelen die genomen worden?
 3. Pag 61 Programma Grevelingen. Waarom is het budget voor de Grevelingen niet uitgegeven? En waarom valt dit vrij en is het niet beklemd?
 4. Pag 61 Kustbeleid. Waarom wordt de 0,2 mln euro voor kustbeleid niet uitgegeven? En waarom valt dit vrij en is het niet beklemd?
 5. Pag 62. Kan de wijziging van de Zandmotor (onderaan) worden toegelicht?

Beeldvormende vragen Kadernota 2023-2026

 1. Pag 55 en verder. Loopt de realisatie van de in 2022 geplande natuurdoelen ook nu alweer vertraging op of is het in 2022 tot nu toe op schema?
 2. Pag 56 Hoe gaat na 2023 het verder met het actieplan boerenlandvogels dat maar t/m 2023 loopt?
 3. Pag 57 2e alina staat: ‘Vanuit de praktijk komen er echter steeds meer signalen binnen dat er behoefte is aan een andere concretisering van verschillende beleidskwestie op het vlak van biodiversiteit, omdat het huidige beleid niet volledig is en soms ook verouderd’ Wat mist er in het huidige beleid en wat is er verouderd?
 4. Pag 57 2e alinea De druk op toezicht en handhaving is toegenomen. Gaat de benodigde 0,8 mln euro structureel verwerkt worden in de begroting?
 5. Pag 60 Zijn er na deze collegeperiode nog financiële middelen benodigd voor de Grevelingen en zo ja waarvoor en kan een indicatie worden gegeven om welk budget dat gaat?
 6. Pag 61 Er staat dat De provincie de zorgplicht voor drinkwater steeds prominenter moet invullen en dat daarvoor nog geen formatie is voorzien. Wat is daarvoor nodig en welke plannen zijn hiervoor?
 7. Pag 74/75 Bij de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) zijn onomkeerbare stappen gezet in de vergunningverlening, terwijl er vanaf 2023 geen middelen voor beschikbaar zijn. Is de conclusie dat dit dan erna stopt? En zo nee, wat moet dan de conclusie zijn?
 8. Pag 75 1e alinea Er staat ‘Helaas is het na intensief overleg nog niet gelukt om afspraken te maken, eind 2021 bleke de verschillen nog te groot en is een time-out afgesproken. Wat waren deze verschillen?
 9. Pag 77 1e alinea. Is de conclusie juist dat er na 2023 geen financiële middelen meer zijn voor ruiter- en menpaden?
 10. Pag 78 In opdracht van de provincie wordt het bezoekersonderzoek uit 2017b herhaald. Dit zal meer inzicht geven in de beheerknelpunten in de natuur- en recreatiegebieden door de toegenomen bezoekersdruk. Wordt hierin ook de ecologische draagkracht van het gebied meegenomen? En om welke gebieden gaat het?

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 28 jun. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Klik hier en hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden ‘Doden van dieren aan het licht Verschuivende visies, veranderende discussie’

Lees verder

Schriftelijke vragen massale bomenkap Krimpenerwaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer