Schrif­te­lijke vragen massale vergassing ganzen Kinderdijk


Indiendatum: 4 aug. 2023

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Ruim duizend ganzen gevangen en vergast in Kinderdijk’?[1]
 2. Hoeveel ganzen per soort zijn er in de afgelopen vier jaar jaarlijks in onze provincie vergast?
 3. Hoeveel ganzen per soort zijn er in de afgelopen vier jaar in onze provincie op andere wijze gedood?
 4. Kunt u een overzicht geven van de ganzenstand in Zuid-Holland in de afgelopen vier jaar per soort?
 5. Is het u bekend hoeveel leed de ganzen ervaren tijdens het vergassen, aangezien ze als watervogel lang hun adem in kunnen houden en wel 120 seconden lang een doodsstrijd voeren, terwijl ze elkaar in blinde paniek in de gaskar en elkaar vertrappen?[2] Zo ja, wat vindt u van deze manier van doden van ganzen? Zo nee, waarom hebt u zich niet eerst verdiept in deze manier van doden?
 6. Is het u bekend hoeveel mensen een klacht of op via ander wijze hebben gecommuniceerd met de provincie over het vergassen van ganzen, omdat het zien van deze actie als choquerend kan worden ervaren? Zo nee, waarom niet?
 7. Is u bekend dat de maatschappelijke weerstand tegen de gruwelijke wijze van vergassing en de massale doding van ganzen groot is?[3] Bent u bereid om hiermee rekening te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 8. Bent u het er mee eens dat het vergassen van ganzen niet werkt, gezien onderzoek aantoont dat ganzen makkelijk in staat zijn om de jaarlijkse sterfte door vergassing en afschot te compenseren en dat dus afschot of vergassen zinloos is? Zo nee, waarom niet?[4]
 9. Bent u het er mee eens dat het primaire doel niet moet zijn om het aantal ganzen te reduceren, maar om de omvang van de schade te beperken en dat daarvoor moet worden ingezet op innovatie en preventie, in plaats van continu dieren te doden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?
 10. Bent u het er mee eens dat er effectieve alternatieve methoden zijn om ganzen te verjagen, zoals lasers en drones? [5] [6] Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat deze middelen worden ingezet ?
 11. Bent u bereid om in te zetten op het veranderen van de landinrichting, waardoor de ganzenpopulatie op een natuurlijke wijze afneemt, zoals bijvoorbeeld wordt beschreven in de’ Pilotstudie Grauwe Ganzen Anser anser De Deelen’[7] en Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht’?[8] Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Lies van Aelst SP

[1] https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2023/06/07/ruim-1000-ganzen-gevangen-en-vergast-in-kinderdijk/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=3RT6CXTiRvs

[3] https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10213/1/BachelorscriptieCorineSchuilenga.pdf

[4] https://stats.sovon.nl/static/publicaties/LIM834-2_Kleefstra.pdf

[5] https://www.dronewatch.nl/2023/07/12/drones-succesvol-ingezet-om-ganzen-te-verjagen-in-provincie-utrecht/

[6] https://www.gfactueel.nl/ganzen-goed-te-verjagen-met-laser/

[7] https://www.bij12.nl/assets/FF-53.-Voslamber-B.-2010.-Pilotstudie-Grauwe-Ganzen-Anser-anser-De-Deelen-2007-2009.pdf

[8] https://stats.sovon.nl/pub/publicatie/17673

Indiendatum: 4 aug. 2023
Antwoorddatum: 21 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zuid-Holland minst groene provincie

Lees verder

Schriftelijke vragen Beter een goede buur dan een verre vriend?!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer