Schrif­te­lijke vragen Zuid-Holland minst groene provincie


Indiendatum: 1 aug. 2023

Toelichting

De NOS kopt dat Zuid-Holland de minst groene provincie van Nederland is, met tevens de minst groene gemeenten in haar midden.[1] Het mag bekend geacht worden dat juist meer groen maakt dat steden koeler zijn, extreme regenval beter kunnen verwerken en meer water vasthouden voor droger tijden.[2] Steeds meer onderzoeken tonen de noodzaak en effectiviteit van bomen en ander groen aan in de strijd tegen hitte, hevige regenval, droogte en uiteindelijk klimaatverandering.[3] Droogte, extreme regenval en hitte zijn grote uitdagingen waar we de komende jaren voor aan de lat staan als provincie, samen met Rijk en gemeenten.

Vragen

 1. In welke mate is GS zich er van bewust dat Zuid-Holland de minst groene provincie is?
 2. Hoe maakt dit gegeven onderdeel uit van het provinciaal beleid?
 3. Bent u met gemeenten, bedrijven en bijvoorbeeld de EU in gesprek om te werken aan vergroening van de provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is op hoofdlijnen de uitkomst van deze gesprekken?
 4. Bent u met de indieners van mening dat op de langere termijn de kosten (voor wateroverlast, hitte en droogte) voor overheid en inwoner hoger zullen zijn in een sterk versteende omgeving dan in een groenere omgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u bereid hieraan te gaan doen?
 5. Is er onderzoek bekend naar het verschil in kosten (gezondheidsschade van wateroverlast, droogte en hitte in een groene omgeving versus een versteende omgeving)? Zo nee, bent u bereid dit te laten onderzoeken?
 6. Bent u bereid een inventarisatie te maken hoeveel extra groen er gerealiseerd kan worden op provinciale gronden (langs wegen, bij gebouwen, maar ook op daken van gebouwen en bushaltes etc.) en wat er voor nodig is dit te realiseren?
 7. Bent u bereid een zelfde inventarisatie te maken samen met gemeenten waar het gronden in gemeentelijk eigendom betreft?
 8. Bent u met de indieners van mening dat een groene omgeving bijdraagt aan de gezondheid, welbevinden en leefbaarheid van mens en dier?
 9. Bent u bereid om samen met gemeenten te onderzoeken of in minder bedeelde wijken in gemeenten de omgeving vaker versteend is en als dat zo is actie te ondernemen deze wijken zo snel mogelijk te vergroenen?

  Extreme hitte heeft ook effect op andere beleidsterreinen waar de provincie actief is. Zo daalt de omzet van winkels in extreem hete steden en kan de kwaliteit van drinkwater door hitte onder druk komen.[4]
 10. In hoeverre is het college zich bewust van deze effecten van hitte, mede door het ontbreken van groen, in Zuid-Hollandse gemeenten?

Carla van Viegen (PvdD)
Lies van Aelst (SP)
Frank-Johan Hoogendam (SP)
Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie)
Evita Rozenberg (D66)
Laura Neijenhuis (D66)
Tessa Beeloo (Volt)

[1] https://nos.nl/artikel/2484626-katwijk-en-westland-minst-groene-gemeenten-van-nederland-vaals-de-groenste
[2] https://nos.nl/artikel/2483186-wijken-in-nederland-nog-altijd-onvoldoende-voorbereid-op-extreem-weer
[3] https://www.eur.nl/nieuws/rotterdams-mobiel-bos-project-samenwerken-aan-een-groenere-stad
[4] https://nos.nl/artikel/2437511-heet-heter-heetst-vooral-in-de-steden-hoe-moet-dat-in-de-toekomst en https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/

Indiendatum: 1 aug. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen naar aanleiding berichtgeving Vogelasiel Leidse Regio

Lees verder

Schriftelijke vragen massale vergassing ganzen Kinderdijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer