Schrif­te­lijke vragen moni­to­ringsplan vogels windpark Maas­vlakte 2


Indiendatum: 22 jun. 2022

Toelichting

Op 29 maart 2022 hebben GS, zoals beloofd, het monitoringsplan vogels windpark Maasvlakte 2 toegestuurd.

Monitoring, uitgevoerd conform de gedetailleerde beschrijving van het Monitoringsplan, is zeer belangrijk om te controleren of de maatregelen die genomen worden om het aantal (dodelijke) slachtoffers van de windmolens te minimaliseren, effectief zijn.

N.a.v. het toegestuurde Monitoringsplan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen voor.

VRAGEN

 1. Op welke wijze en hoe vaak wordt er toegezien op de nakoming van de voorwaarden van de verleende provinciale ontheffing?
 2. Het monitoringsplan behelst op sommige punten verdergaande stappen dan exploitant en Rijkswaterstaat hebben afgesproken. Is het monitoringsplan door partijen integraal geaccepteerd? Zo nee, op welke punten niet, en waarom niet?
 3. Bent u bereid om de periodieke rapportages die voortkomen uit het Monitoringsplan, toe te sturen aan Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?
 4. Er is geen monitoring voorzien van het aantal dodelijke slachtoffers onder vleermuizen. Bent u bereid exploitant Eneco te vragen om een vorm van monitoring van het aantal slachtoffers onder vleermuizen? Zo nee, waarom niet?
 5. Het windpark zal er tenminste 25 jaar staan. Hopelijk worden in die tijd innovatieve methoden gevonden die het aantal slachtoffers verder reduceren, zoals:
  - windmolens met een horizontale as (en wieken);
  - windmolens met een verticale as of windtorens (venturi-windmolens) zonder wieken;
  - zwart verven van één van de wieken.
  Bent u bereid in overleg te gaan met de exploitant om diervriendelijke innovaties toe te gaan passen? Zo nee, waarom niet?
 6. Als gevolg van klimaatverandering kunnen vogeltrekroutes en de woonplaats van vogels veranderen. Bent u bereid in overleg te gaan met de exploitant over tussentijdse aanpassingen van maatregelen ter bescherming van het leven van wilde flora en fauna? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 22 jun. 2022
Antwoorddatum: 23 aug. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen stalbrand Streefkerk

Lees verder

Schriftelijke vragen zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden ‘Doden van dieren aan het licht Verschuivende visies, veranderende discussie’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer