Schrif­te­lijke vragen Natuur­beleid


Indiendatum: feb. 2020

Toelichting

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het gevoerde Zuid-Hollandse natuurbeleid tot nu toe. De partij heeft de afgelopen 10 jaar meermalen per jaar aangegeven dat de provinciaal gestelde natuurdoelen jaarlijks niet zijn gehaald; dat de achterstand oploopt en dat er krachtig moet worden ingezet op versnelling om de doelen te halen. Tot nu toe is dat niet gebeurd. In 2027 moeten de afgesproken natuurdoelen zijn gerealiseerd.

Zuid-Holland heeft tot nu toe in 30 jaar slechts 27% van de natuurdoelen gerealiseerd: 2109 ha van de in totaal 9300 ha natuur die in 2027 gerealiseerd moet zijn.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor:

Vragen

1. Kent u het bericht ‘2027 komt dichterbij, maar waar blijft die natuur?[1]

2. Hoe beoordeelt u het dat tot nu toe in 30 van de in totaal 37 jaar (tot uiterlijk 2027) slechts 27% van de (in 2011 toch al fors naar beneden bijgestelde) doelstelling is bereikt?

3. Bent u bereid het tot nu toe gevoerde provinciale (agrarische) natuurbeleid grondig te evalueren en ‘lessons learned’ mee te nemen naar toekomstig beleid?

4. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunt u deze evaluatie doen toekomen aan Provinciale Staten?

5. Hoe groot is de urgentie die u toekent aan deze alarmerende situatie, waar blijkt dat uit en welke consequenties verbindt u hieraan?

6. Hoe voorkomt u dat voor de komende periode (tot 2027) er alleen beleid wordt gemaakt en niet of onvoldoende wordt uitgevoerd?

7. Welke extra maatregelen gaat u respectievelijk op de korte en op de lange termijn treffen om de gestelde internationaal afgesproken natuurdoelen daadwerkelijk te realiseren?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2027-komt-naderbij-maar-waar-blijft-die-natuur~bae42103/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 1 apr. 2020

Klik hier voor de antwoorden

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen POP3-subsidies

Lees verder

Schriftelijke vragen Ontheffing doden van vossen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer