Schrif­te­lijke vragen opvang Afghanen


Indiendatum: 27 aug. 2021

Vragen

  1. Kent u de berichten ‘Rijk zoekt meer opvangplekken voor Afghanen’[1] en ‘Opvanglocaties dreigen vol te raken. Regering vraagt gemeenten meer plek te maken’[2]?
  2. Welke inzet gaat het college plegen om ook in onze provincie opvangplekken voor Afghanen te realiseren en hoe verloopt het gesprek met gemeenten hierover?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college voor zich?
  4. Lukt het de provincie om via de provinciale regietafels over migratie uiterlijk in de tweede week van september concrete afspraken te maken? Zo nee, waarom niet?
  5. Wordt er ook ingezet op meer woningen voor statushouders? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u Provinciale Staten op de hoogte stellen en houden van de uitkomst van deze inzet? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Metin Celik Denk
Lies van Aelst SP

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1100615653/rijk-zoekt-meer-opvangplekken-voor-afghanen
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/25/opvanglocaties-dreigen-vol-te-raken-regering-vraagt-gemeenten-meer-plek-te-maken-a4056049

Indiendatum: 27 aug. 2021
Antwoorddatum: 28 okt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen faunabeheerplan ree

Lees verder

Technische vragen Milieuverordening Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer