Schrif­te­lijke vragen over Zuid-Hollandse natuur­ge­bieden in gevaar door stikstof en hoeveelheid water


Indiendatum: 3 apr. 2023

Toelichting

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over onder andere de Zuid-Hollandse natuurgebieden, die in gevaar zijn door stikstof en de hoeveelheid water. [1] [2]

Naar aanleiding hiervan legt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Stikstof is een groot probleem ten aanzien van de slechte gesteldheid van de natuur Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en de plas rond Broekvelden & Vettenbroek en Polder Stein in Reeuwijk (gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof), maar de nodige informatie ontbreekt nog volgens de Ecologische Autoriteit. Wanneer denkt het college de essentiƫle informatie te hebben om dit probleem aan te pakken en de juiste doelmaatregelen te kunnen treffen?
  2. Wanneer verwacht het college dat met de voorgestelde maatregelen de staat van de natuur in de in vraag 2 genoemde gebieden voldoende is hersteld?
  3. Hoe wordt deze informatie verkregen en door wie wordt dit aangeleverd en kunt u aangeven wanneer?
  4. Welke zaken die met voorrang moeten worden aangepakt heeft het college in beeld?[3]
  5. Welke uitvoeringsmaatregelen zijn al genomen en welke resultaten worden daarvan verwacht?
  6. Welke extra uitvoeringsmaatregelen worden nog genomen en binnen welke termijn?
  7. Is er betrokkenheid van natuurorganisaties bij de uitvoering, zo ja welke en tot welke uitkomsten heeft dit geleid?

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4702999/zuid-hollandse-natuurgebieden-in-gevaar-door-stikstof-en-hoeveelheid-water?fbclid=IwAR2urMsfLFH3X4W5G3A60x9v705537GSBXbpEgULLt-rOloIXfrPXGm191M
[2] https://ecologischeautoriteit.nl/adviezen?status=afgerond&it=fp
[3] https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2023/ecologische-autoriteit-noodzaak-natuurherstel/

Indiendatum: 3 apr. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Grote militaire oefening natuurgebied Hoeksche Waard tijdens vogelbroedseizoen en draagtijd ree en damhert.

Lees verder

Schriftelijke vragen bestrijding vos in Havengebied Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer