Schrif­te­lijke vragen Behalen doelen natuur­herstel en stik­stof­re­ductie


Indiendatum: 11 mrt. 2024

Op 28 februari jl. verscheen het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL_) , de WUR en het RIVM ‘Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering’.[1]

De Partij voor de Dieren heeft hierover een aantal vragen met het verzoek of deze vragen voor 20 maart 2024 beantwoord kunnen worden, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen bij de bespreking in de commissie Landelijk Gebied van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Omdat het politieke vragen betreft, worden deze vragen schriftelijk gesteld.

Vragen

  1. Wat betekent de uitkomst van dit rapport volgens GS voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied?
  2. Zoals uit het rapport blijkt, voldoen de huidige plannen niet aan de gestelde reductiedoelen voor stikstof en natuurherstelmaatregelen. Wat moet er in Zuid-Holland gebeuren om aan de doelen te kunnen voldoen, zowel op ecologisch, economisch (financieel) en sociaal vlak?
  3. Gaat het college hierover met het Rijk in gesprek en zo ja, wat is dan de inzet van het college hierbij?
  4. Welke randvoorwaarden stelt het college concreet aan het Rijk?
  5. Kan worden toegelicht hoe en waar er stikstofruimte wordt vrijgemaakt om PAS-melders te legaliseren?
  6. PAS-melders worden nu nog gedoogd, maar wanneer gaat er worden gehandhaafd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.pbl.nl/actueel/nieuws/stikstof-en-natuuraanpak-toont-vooruitgang-richting-2030-maar-doelen-zijn-buiten-bereik

Indiendatum: 11 mrt. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verkenning naar een integrale landelijke groennorm

Lees verder

Schriftelijke vragen Watervervuiling met kankerverwekkend landbouwgif dinoterp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer