Monde­linge vragen reali­satie gesjoemel met stik­stof­rechten door overheden


Indiendatum: 31 jan. 2022

Vragen

 1. Kent u de berichten ‘Overheden rommelen met stikstofrechten ten koste van natuur’[1] en ‘Wat je allemaal kunt doen met stikstofrechten van bedrijven die zijn gestopt’[2]?
 2. A. Is er in Zuid-Holland ook sprake van dergelijk gesjoemel met stikstofuitstootrechten door overheden?
  B. Is er bijvoorbeeld sprake van het opkopen van boerderijen in andere provincies, of het spelen met de stikstofuitstootrechten van fabrieken, boerderijen of hotels die al jaren dicht zijn (of zelfs afgebrand)?
  C. Is er bijvoorbeeld sprake van gebruik van stikstofuitstootrechten van bedrijven die al zijn gestopt?
 3. Zo ja, om welke bedrijven en hoeveelheden stikstofuitstoot-rechten gaat het?
 4. Zo nee, bent u bereid nader onderzoek hiernaar te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u met ons van mening dat de handel in stikstofrechten leidt tot fraudegevoeligheid? Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen? Zo nee, kunt u beargumenteerd uitleggen waarom niet?
 6. Bent u met ons van mening dat de kans groot is dat ook deze handelswijze lang niet altijd zal stand houden bij de rechter, omdat het hier, net als bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), gaat om een papieren werkelijkheid? Zo nee, waarom niet?
 7. In welk opzicht wordt volgens u de natuur er echt beter van met deze handelswijze?
 8. Is het zo dat de natuur door deze handelswijze juist extra wordt belast?
 9. Bent u met ons van mening dat bij het intern- of extern salderen van stikstofuitstoot uitsluitend gebruik mag wordt gemaakt van stikstofruimte die verkregen is door een daadwerkelijke vermindering van de uitstoot? Zo ja, op welke wijze wordt dit gecontroleerd en gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
 10. Mag niet gebruikte stikstofruimte worden gebruikt bij intern- of extern salderen?
 11. Zo ja, op welke wijze wordt in dergelijke gevallen de 30% afroming ten behoeve van de natuur gerealiseerd, en hoe wordt voorkomen dat de stikstofuitstoot en depositie zelfs stijgt?

Carla van Viegen Statenlid Partij voor de Dieren
Frank Johan Hoogendam Statenlid SP
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://nos.nl/index.php/artikel/2414793-overheden-rommelen-met-stikstofrechten-ten-koste-van-natuur
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/27/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-stikstofrechten-van-bedrijven-die-zijn-gestopt-a4083548

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen schadelijkheid voor natuur door mineralentekort veroorzaakt door stikstofdepositie

Lees verder

Schriftelijke vragen beschikking Gedeputeerde Staten doden vossen in de nachtelijke uren met kunstlicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer