Schrif­te­lijke vragen scha­de­lijkheid voor natuur door mine­ra­len­tekort veroor­zaakt door stik­stof­de­po­sitie


Indiendatum: 26 jan. 2022

Vragen

  1. Bent u bekend met de berichtgeving over het nijpende kalktekort in de Nederlandse natuur[1]?
  2. Kunt u een indicatie geven van de ernst van de schadelijkheid van de afnemende beschikbaarheid van mineralen en dan met name het kalktekort voor de flora en fauna en de gestelde biodiversiteitsdoelen in Zuid-Holland? Zo nee, bent u bereid daar onderzoek naar te laten doen?
  3. Meer specifiek: hoe is de huidige situatie voor huisjesslakken in onze provincie te omschrijven?
  4. Welke specifieke (bron)maatregelen worden getroffen om de mineralenbalans weer in evenwicht te brengen met een goede natuurkwaliteit?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] 'Om te huilen zo erg', het nijpende kalktekort in de Nederlandse natuur | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Indiendatum: 26 jan. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen realisatie natuurdoelen Buijtenland van Rhoon

Lees verder

Mondelinge vragen realisatie gesjoemel met stikstofrechten door overheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer