Schrif­te­lijke vragen rech­ter­lijke uitspraak inzake doden knob­bel­zwanen


Indiendatum: okt. 2019

1) Kent u het bericht ‘Afschot zwanen opnieuw verboden’? [1]

2) Bent u bereid de vergunning voor het doden van knobbelzwanen opnieuw te bekijken en mogelijk in te trekken, dan wel aan te passen? Zo ja, kunt u ons van de uitkomst op de hoogte stellen? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u ook bereid opnieuw te kijken naar de zeer wrede en dieronvriendelijke wijze van doden met slag- snij- en steekwapens, zoals in de huidige vergunning is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

4) Hoeveel knobbelzwanen zijn er in 2017, 2018 en 2019 gedood in Zuid-Holland en hoe groot was de jaarlijkse schade (voor 2019 tot nu toe)?

5) Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 22 procent van de kleine zwanen schothagel in het lichaam heeft, omdat de kleine zwaan moeilijk is te onderscheiden van de knobbelzwaan. Bent u bereid aanvullende maatregelen te treffen om de kleine zwaan, die zeer bedreigd is, beter te beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://dagblad070.nl/Algemeen/afschot-knobbelzwanen-opnieuw-verbodenIndiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 12 nov. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Najaarsnota 2019

Lees verder

Technische vragen Begroting 2020 Provincie Zuid-Holland Partij voor de Dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer