Schrif­te­lijke vragen vangen verwil­derde en zwerf­katten door jagers


Indiendatum: feb. 2019

Toelichting

In Zuid-Holland is het niet toegestaan om verwilderde of zwerfkatten te doden.

De Partij voor de Dieren heeft meldingen gekregen van getuigen, die gezien hebben dat verwilderde, zwerfkatten of mogelijk huiskatten door jagers worden gevangen met vangkooien in de Krimpenerwaard.

Naar aanleiding van deze meldingen legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • 1) Is het juist dat jagers in Zuid-Holland katten vangen met vangkooien of op andere wijze verwilderde, zwerf- of huiskatten vangen?
  • 2) Zo ja kunt u aangeven wat er met deze katten gebeurt? Indien de katten worden gedood, op welke wijze worden deze dieren gedood?
  • 3) Bent u bereid in overleg te treden met de Faunabeheereenheid om het vangen van verwilderde en zwerfkatten te laten uitvoeren door een deskundige organisatie?
  • 4) Komt het voor dat jagers verwilderde of zwerfkatten vangen en ter sterilisatie aanbieden? Zo ja waar worden deze dieren naar toe gebracht en hoe vaak is dit gebeurd?
  • 5) Vinden er al sterilisatieacties van verwilderde en zwerfkatten met financiĆ«le steun van de provincie plaats en zo ja, door wie wordt dit uitgevoerd en om hoeveel katten gaat het dan?
  • 6) Bent u met ons van mening dat de sterilisatieacties van verwilderde en zwerfkatten door deskundigen moet worden uitgevoerd en goed gecoƶrdineerd moet worden en niet door jagers moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 12 mrt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Lees verder

Schriftelijke vragen verdwijnen bosgebied en bomenkap in Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer