Schrif­te­lijke vragen vergun­ning­ver­lening lucht­wassers in relatie tot Emis­sie­fac­toren


Indiendatum: 11 apr. 2021

Toelichting

De rechtbank Oost Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan inzake provinciale vergunningverlening voor luchtwassers.[1]

De rechtbank vraagt zich af of een biologische combiluchtwasser in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren. De daadwerkelijke prestaties van de biologische combiluchtwasser hangen af van het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van het stalsysteem in het afzonderlijke bedrijf. De provincie Brabant had zelf iets moeten vinden van het ontwerp van de toe te passen combiluchtwasser in de stallen waar de dieren worden gehouden en de mogelijke invloed van het gebruik en onderhoud. Er stond onvoldoende vast dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie en de provincie krijgt de gelegenheid om de vergunning te herzien.

Naar aanleiding van deze uitspraak legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Hoeveel vergunningen zijn er in Zuid-Holland verleend voor luchtwassers?
  2. Heeft de provincie voorafgaand aan deze vergunningverlening gekeken en op een zorgvuldige wijze beoordeeld of de luchtwassers de beloofde prestaties kunnen waarmaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze dit zorgvuldig beoordeeld is?
  3. Zijn voor de vergunningverlening in Zuid-Holland voorwaarden/bepalingen opgenomen voor de grenswaarde van ammoniakuitstoot en een monitoringsplicht om te controleren of de luchtwasser goed wordt gebruikt en goed wordt onderhouden? Zo nee, gaat u dit alsnog doen? Zo ja, wat zijn de exacte bepalingen?
  4. Heeft de provincie zelf naar het ontwerp van het systeem in de betreffende stal, waarvoor de vergunning is verleend, gekeken en naar de mogelijke invloed van het gebruik en het onderhoud van de luchtwasser?
  5. Zijn er in het licht van de rechterlijke uitspraak dergelijke vergunningen in Zuid-Holland, die opnieuw beoordeeld moeten worden? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het dan?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:1601

Indiendatum: 11 apr. 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Aanvullende technische vragen brief gedeputeerde Uitvoeringsprogramma Natuur

Lees verder

Schriftelijke vragen Grote militaire oefening natuurgebied Hoeksche Waard tijdens vogelbroedseizoen en draagtijd ree en damhert.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer