Schrif­te­lijke vragen Water­kwa­li­teits­crisis


Indiendatum: 7 jun. 2022

Toelichting

In opdracht van Natuurmonumenten hebben de onderzoeksbureaus Witteveen+Bos, FloLegal en TwynstraGudde onderzoek uitgevoerd naar de door Nederland afgesproken te behalen doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water(KRW). Deze doelen moeten in 2027 zijn gerealiseerd.

De KRW verbiedt een achteruitgang van de waterkwaliteit. Daardoor kunnen de Europese regels al in de komende jaren een grote invloed hebben op het verlenen van vergunningen, bijvoorbeeld om grondwater te onttrekken of om een veehouderij uit te breiden.

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, maakt het mogelijk om vergunningen rechtstreeks aan de EU-regels te toetsen. Volgens de onderzoekers worden de juridische mogelijkheden om vergunningen en plannen succesvol aan te vechten groter, omdat het een risico is voor onze natuur, maar ook voor economische activiteiten.

Naar aanleiding van deze toelichting leggen de Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten waarschuwt: watercrisis lijkt onvermijdelijk’?[1]
  2. Over vijf jaar moet het oppervlakte- en grondwater in Nederland van goede kwaliteit en kwantiteit zijn. Nog niet één procent van onze oppervlaktewateren voldoet aan alle eisen die Europa stelt. De waterkwaliteit verslechtert zelfs en (grond)waterstanden zijn structureel te laag. De provincie heeft een belangrijke taak en inspanningsverplichting om de KRW doelen te behalen. Wat vindt het college van dit rapport?
  3. Bent u met ons van mening dat dit al jaren te voorzien was, omdat meer dan 10 jaar jaarlijks de gestelde doelen in Zuid-Holland niet werden behaald en er steeds meer in steeds kortere tijd gedaan moet worden tot 2027 en het daardoor dus steeds lastiger wordt? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u met ons van mening dat er dus te weinig op is geanticipeerd? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke extra inspanningen gaat het college plegen om de doelen alsnog te behalen?
  6. Ingeval de doelen niet worden behaalt dreigen juridische procedures, vergelijkbaar met die van de stikstofcrisis. Hoe beoordeelt het college dit grote risico en de eventuele gevolgen voor Zuid-Holland en hoe gaat het college hierop anticiperen?
  7. Welke andere risico’s zijn er volgens het college en hoe gaat u hierop anticiperen?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Laura Nijenhuis D66

[1]https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurmonumenten-waarschuwt-watercrisis-lijkt-onvermijdelijk

Indiendatum: 7 jun. 2022
Antwoorddatum: 21 jul. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Algemeen Strategische Voorraden water

Lees verder

Schriftelijke vragen stalbrand Streefkerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer