Schrif­te­lijke vragen wederom massale bomenkap Vliet­landen


Indiendatum: jul. 2019

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Weer massale bomenkap in Vlietland?[1]

2) Is er een melding voor de velling conform H4 Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden ingediend om 10% van de bomen in Vlietland te kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij deze, evenals de reactie van de Omgevingsdienst op deze melding, ontvangen?

3) Bomen zijn erg belangrijk voor onder andere gezondheid en het welzijn van mens en dier, wateropvang, tegengaan hittestress, biodiversiteit, natuur, CO2 opvang. Op welke wijze wordt compensatie van de bomenkap gepland?

4) Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om bomenkap zoveel mogelijk tegen te gaan en bomen te sparen waar dat kan? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid om met Staatsbosbeheer, de verantwoordelijke organisatie voor de massale bomenkap, in overleg te treden om een second opinion uit te voeren naar de noodzaak van de kap van vele honderden bomen? Zo nee, waarom niet?

6) Wat zijn de nadelige gevolgen voor geluidsoverlast voor omwonenden als de bomen worden gekapt? Wordt hier onderzoek naar gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij de resultaten van dit onderzoek ontvangen?

7) Welke rol speelt het provinciebestuur hierbij en welke actie/maatregelen worden genomen door het provinciebestuur?

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/weer-massale-bomenkap-in-vlietland

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 15 okt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen honderden dode varkens door uitval ventilatiesysteem Middelharnis

Lees verder

Schriftelijke vragen emissie giftige stof PFIB door Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer