Schrif­te­lijke vragen Zieke Iepen langs de N206


Indiendatum: 10 jan. 2022

Toelichting

Bij de ingekomen stukken is een mailbericht binnengekomen van Geert Diemer van Gemeentebelangen in de gemeente Katwijk. Daarin wordt door hem aangegeven dat veel iepen die langs de N206 staan ter hoogte van Katwijk, ziek of dood zijn, waarbij de oorzaak de iepziekte is. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het beheer van de iepen. De aangetaste en zieke iepen langs de N206 bedreigen echter de majestueuze iepen langs de Zeeweg in Katwijk. Die worden weliswaar jaarlijks ingeënt maar sommige raken toch aangetast. Het ligt daarom het meest voor de hand dat de provincie de iepen langs de N206 beter gaat beheren. Naar aanleiding van dit ingekomen stuk leggen de Partij voor de Dieren en 50Plus de volgende vragen aan u voor.

1. Bent u bekend met zieke bomen langs de N206 en is het juist dat de iepen de iepziekte hebben?

2. Zo ja, welke maatregelen worden getroffen om de iepziekte bij deze bomen aan te pakken?

3. Worden er ook maatregelen getroffen om te voorkomen dat de iepziekte zich verder verspreidt naar gezonde bomen? Zo ja welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

4. Als er bomen gekapt worden, worden er dan voor elke gekapte boom één of meerdere bomen geherplant en zo ja, hoeveel en waar? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Jaap Haasnoot 50Plus

Indiendatum: 10 jan. 2022
Antwoorddatum: 8 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen woningbouw Zuidplas en Klimaatadaptatie

Lees verder

Schriftelijke vragen Stagnatie overdracht Waterschapswegen aan de gemeenten in de Krimpenerwaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer