Tech­nische vragen uitvoering hoofd­lij­nen­no­titie Vitale Landbouw


Indiendatum: 31 mei 2021

Vragen

  1. Bijlage 1 Voedselverkenning een verse start. Er staat: ‘Consumenten zijn tevreden met het voedzame en veilige voedsel dat ze in de winkels vinden.’ Welke onderbouwing is hiervoor?
  2. Brief GS Uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw, pag.2. Er staat: ‘Knellende wet- en regelgeving kan koplopers in de weg staan. Zo ervaren sommige proeftuinen moeilijkheden of vertraging door wetgeving voor mest- en afvalstoffen. Meer experimenteerruimte is noodzakelijk voor innovaties, maar het blijkt erg ingewikkeld om dit te organiseren.’ Om welke knelpunten gaat het dan?
  3. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseren in hun wetenschappelijk onderbouwde rapporten om minder vlees te eten en adviseren een meer plantaardig dieet. Ook het voedingscentrum (adviesorgaan voor consumenten namens de overheid) adviseert minder vlees te eten. Vlees is erg belastend voor ons milieu en de natuur! Ook hier kan de provincie een bijdrage aan leveren. Waarom is dit in het geheel niet opgenomen in de nota landbouw?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Technische vragen aangepast handelingskader realisatiestrategie NNN Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen Uitvoering Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer