Toon soli­da­riteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht


Indiendatum: mei 2020

Toelichting

Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd om 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië, België en Luxemburg. Het Nederlandse aandeel is 500 kinderen. De Nederlandse regering heeft hier nog niet mee ingestemd. Dit terwijl met de coronacrisis snel handelen van het grootste belang is en er veel steun is binnen de Nederlandse samenleving en bij gemeenten om deze kinderen op te vangen(1). De provincie Utrecht gaat een brandbrief schrijven aan het Kabinet met het verzoek deze kinderen op te nemen(2)(3). Ook de Staten van de provincie Noord-Holland heeft een soortgelijke oproep gedaan in de motie(4).

De fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP, 50PLUS en D66 van de provinciale Staten van Zuid-Holland vragen het volgende aan GS:

1. Bent u op de hoogte van het voornemen van GS Utrecht om een brief te schrijven aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol over de situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden met het verzoek de vluchtelingenkinderen te helpen?

2. Volgens onze informatie hebben verschillende gemeenten uitgesproken kinderen op te willen nemen, is GS zich daarvan bewust? Wil GS deze gemeentes steunen in hun oproep?

3. GS van de provincie Utrecht geeft aan dat primair het Kabinet en secondair de gemeenten hierover gaan. Toch is besloten tot de brief om de oproep van de gemeenten meer kracht bij te zetten. Is GS ook bereid om een brief namens onze provincie te schrijven om aandacht te vragen voor deze nijpende situatie en om zo ook de oproep van onze gemeenten kracht bij te zetten? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

4. Zou u contact willen zoeken met andere provincies, het IPO en de Zuid-Hollandse gemeenten om daarmee nog meer kracht te ontwikkelen richting het kabinet?

5. Kunt u spoed betrachten met de beantwoording van deze vragen vanwege de urgentie en vanwege de mogelijkheid aan te sluiten bij de brieven van de provincies Utrecht en Noord Holland?

1 Defenceforchildren, ‘Oproep aan het kabinet’: https://www.defenceforchildren...
2 Rtvutrecht, ‘Provincie wil vluchtelingenkinderen helpen: ‘Zo'n corona-uitbraak ligt daar ook een keer op de loer': https://www.rtvutrecht.nl/nieu...
3 Volkskrant, ‘Laat gevluchte kinderen niet aan hun lot over’: https://www.volkskrant.nl/colu...
4 Ibabsonline, ‘Moties’: https://www.ibabsonline.eu/Lij...

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 2 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Jaarstukken 2019

Lees verder

Technische vragen ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer