MOTIE: Kinder­com­mis­saris


10 november 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter behandeling van het bovenvermelde agendapunt;

constaterende dat:

 • kinderen de toekomstige bewoners zijn van de provincie Zuid-Holland;
 • een kindercommissaris een brug kan vormen tussen kinderen in de provincie
  Zuid-Holland en de provinciale politiek;
 • politici graag de mening van jongeren betrekken in hun besluitvorming;
 • Provinciale Staten en het College door de plannen en activiteiten van de kindercommissaris meer kunnen leren over hoe kinderen de provincie zien en welke onderwerpen zij belangrijk vinden;

overwegende dat:

 • kinderen een stem moeten krijgen in de politiek, zeker waar het onderwerpen betreft die hen aangaan;
 • verschillende gemeenten in onze provincie een kinderburgermeester hebben, die dit doel dient op gemeentelijk niveau;
 • in de provincies Groningen, Gelderland en Noord-Brabant al een kinder- of jeugdcommissaris is aangesteld;
 • kinderen door middel van een kindercommissaris ook bij de provincie hun stem kunnen laten horen;
 • een kindercommissaris betrokken kan worden bij ceremoniĆ«le taken die kinderen en jongeren aangaan;

verzoekt het College:

 • samen met scholen in Zuid-Holland te onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kindercommissaris;
 • voor 1 april 2022 middels een nota met een terugkoppeling ter bespreking bij PS terug te komen met haar bevindingen, om bij voldoende belangstelling met een voorstel te komen voor het instellen van een kindercommissaris;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

Laura Nijenhuis
D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen