Zorgen over vervuild water door ophoog­ma­te­riaal N206


Partij voor de Dieren Zuid-Holland stelt kritische vragen aan provincie

9 oktober 2023

Den Haag, 9 oktober 2023 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft met bezorgdheid gereageerd op alarmerende nieuwe bevindingen omtrent de Beaumix-vervuiling bij de vernieuwing van de N206 bij Valkenburg, onderdeel van de nieuwe Rijnlandroute in de provincie Zuid-Holland. Het recente onderzoek van de gemeente Katwijk onthult dat de vervuiling aanzienlijk ernstiger is dan aanvankelijk door de provincie en aannemer Boskalis werd geconcludeerd.

Beaumix, een materiaal samengesteld uit opgeschoonde resten van verbrand huisafval, werd in een hoeveelheid van 400.000 ton gebruikt door Boskalis als ophoogmateriaal voor de N206. Bezorgde omwonenden hebben herhaaldelijk gewezen op mogelijke milieurisico's, nadat onder andere oude batterijen en plastic in het materiaal waren aangetroffen. Ondanks deze waarschuwingen concludeerde de provincie vorig jaar dat Beaumix voldeed aan de wet- en regelgeving, ook na voorgenomen aanscherping van de normen.

Nu uit onderzoek van de gemeente Katwijk is gebleken dat in het drainagewater sterk verhoogde concentraties schadelijke stoffen uit Beaumix zijn aangetroffen, heeft de provincie het lozen van het water tijdelijk stopgezet en wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft dringende vragen gesteld aan het provinciebestuur over de zorgwekkende bevindingen. De partij wil snel duidelijkheid over de impact van deze vervuiling op de volksgezondheid en dieren, natuur en milieu. Ook vraagt zij welke vervolgstappen worden genomen om de vervuiling aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. De partij verlangt volledige openheid over de omvang van de Beaumix-vervuiling en wil weten of het vervuilende materiaal ook op andere delen van de Rijnlandroute of andere provinciale projecten is gebruikt. Daarnaast wil de partij opheldering over de verantwoordelijkheid van de provincie met betrekking tot het vervuilde water, evenals wie aansprakelijk is voor de kosten.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren Zuid-Holland, benadrukt het belang van verantwoordelijkheid en maatregelen om de situatie te herstellen: "De veiligheid van onze inwoners en de bescherming van het milieu moeten altijd de hoogste prioriteit hebben. Net zoals bij de situatie van Chemours blijkt ook hier met de Beaumix dat de normen vaak te laag zijn en later blijkt dat dit veel milieu- en gezondheidsschade oplevert voor mens en dier. Het rijk moet echt haar verantwoordelijkheid nemen door de normering van Zeer Zorgwekkende Stoffen extra onder de loep te nemen en aan te scherpen, want dit kan zo niet langer. Wij vragen aan het provinciaal bestuur om hierop aan te dringen bij het rijk.”

De Schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren Zuid-Holland aan het provinciebestuur zijn hier te lezen:

https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-gebruik-van-beaumix-bij-aanleg-rijnlandroute

Gerelateerd nieuws

Kritische vragen na verwoestende brand bij afvalverwerking Rotterdam

Den Haag, 4 oktober 2023 - De recente verwoestende brand bij de afvalverwerkingsfabriek AVR in Rotterdam heeft geleid tot bez...

Lees verder

Lezingenavond ‘Dierenwelzijn in de verduurzaming van de veehouderij’

Op vrijdag 3 november 2023 van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de Provinciale Statenfractie Partij voor de Dieren Zuid-Hollan...

Lees verder